Kurum Hakkında

Kurum Hakkında

 

 

 

KLASİK SANATLAR

 

Ana yurdumuz Orta Asya’da var olan birçok sanatımız, Anadolu’ya ulaşana kadar farklı kültür ve medeniyetlerin sanatlarıyla etkileşimde bulunarak tekâmülünü sürdürmüş, çeşitli inanç sistemlerine dayalı formların eklenmesiyle gelişerek farklı boyutlar kazanmıştır.

Miladî 751 yılında Türklerin İslamı kabulü ile; zaten güzel olan Kur’an-ı Kerim ve hadisleri, daha güzel göstermek ve İslamın estetik anlayışının "çirkini güzel, güzeli daha güzel yapmak" düsturundan da hareketle daha güzel yazma gayreti içine girilmiş, başta hüsn-i hat sanatı olmak üzere sanatların estetik ölçüleri oturmaya ve farklı ekoller oluşmaya başlamıştır.

Hat sanatı özellikle Anadolu’da geliştirilmiş, yazı kenarlarına tezhip, minyatür, katı’ uygulamaları yapılmış, yan kâğıtları ebruyla kaplı muhteşem ciltler meydana getirilerek, kitap sanatları oluşmaya başlamıştır.

Sanatlarımız, mimaride de etkisini göstermiş, ibâdethâne, saray, köşk, han, hamam, köprü, çeşme gibi farklı mekanları daha güzel göstermek amacıyla uygulanmış, duvarlarda kalemişi, çini, ahşap kesimde naht olmuş, ahşap süslenerek kündekâri, sedef kakma, edirnekâri hâline gelmiş ve sanat yolundaki serüven devam ederek sağlam temelleriyle, klasik sanatlar envanterini meydana getirmiştir.

İstanbul’un fethinden sonra saray tarafından özenle desteklenen sanatlarımız, zamanla üsluplaşmış ve 16. yüzyılda zirveye çıkmıştır. Günümüzde ise sanatlarımız, gelişen teknolojilerden faydalanılmasına rağmen, farklı akımlardan etkilenmeden, İstanbul merkezli "Klasik  Sanatlar" olarak halen yakaladığı zirveyi muhafaza etmektedir.

 

SUNUŞ

 

Tarih boyunca insanoğlu, varlığının değerlerini gelecek nesillere aktarmanın en etkili ve kalıcı yollarından biri olarak sanatı seçmiştir. Sanat aynı zamanda bir milleti birbirine kenetleyen, duygu ve düşünce birliği sağlayan bir unsurdur. İnsanlar ve milletler kişiliklerini, dünya görüşlerini, yaşama bakış açılarını en iyi sanat yoluyla ifade ederler.

Bir milletin ulaştığı kültür ve medeniyet seviyesini görmek için o milletin yetiştirdiği sanatkârlara ve üretmiş olduğu eserlere bakılır. Sanat hem milletin maddi seviyesini hem de manevî anlamda ulaştığı zirveyi göstermesi açısından son derece önemlidir. Bir ülkenin insanlarının özgüven, bilgelik, feraset ve hikmet sahibi oluşu, sanat erbabı sayısıyla ölçülmektedir.

Günümüz insanının medeniyet tasavvuruna etki etmeyi ve nasıl büyük bir medeniyetin torunları olduğumuzu dünyaya hatırlatmayı görev edinen KLASİK SANATLAR, aynı zamanda hayatın içindeki çarpıklıklara ve manevî hastalıklara en güzel reçeteyi yazan klasik sanat eserlerinin şifa sunmaya devam etmesini ve yeni nesillere taşınmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Klasik Sanatlar bünyesinde; tarafsız, seviyeli, nitelikli sanat faaliyetleri yürüttüğümüz gibi, sanatkâr ve sanatseverlerin kurumumuzda buluşmalarını sağlayarak, sanatlarımızın gerçek manadaki amacına, değerine hizmet etmekteyiz.

 

 

KLASİK SANATLAR 

 

Klasik Sanatlar olarak; bize atalarımızdan intikal eden Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Kâtı’, Cilt, Çini, Naht, Kalemişi, Kakma, Edirnekâri ve Kündekâri  gibi sanatlarımızı aslına uygun bir şekilde muhafaza edip korumaya ve yaşatmaya çalışmaktayız. Sanatıyla gönüllerimizde iz bırakan sanatkârlarımızın değerli birikimleri ve katkılarıyla; eğitim, proje ve kültür-sanat faaliyetleri yapmaktayız.

Sanat mirasımızı gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilme gayesiyle de; İstanbul Zeynepkamil'deki binamızda sanatlarımızın eğitimini lisans ve lisans üstü seviyede yaparak, muhtelif  faaliyetlerle de sanatkârlarımızı maddi ve manevi olarak desteklemekteyiz.

Klasik Sanatlar, birçok resmi, özel kurum ve kuruluşlara sanat danışmanlığı yapmaktadır.

- Ülkemizdeki nitelikli sanat eseri üreten sanatkarları bünyesinde barındırarak sanat faaliyetleri yapan,

- Lisans ve lisans üstü seviyede bir eğitim,

-2000 sanat eserinin bir arada görülebileceği ve sertifikalı olarak satın alınabileceği  bir sanat galerisidir.

Aynı zamanda;

- Uluslararası alanda sergi, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler yapan,

- Cami, mescid, köşk, işyeri, ev gibi mekanlarda tezyinat çalışmaları yapabilen,

- Yayınlar, tıpkıbasımlar, koleksiyonlar hazırlayan,

- Sanatlarımızla ilgili tüm çalışmaları yapabilen ekip ve ekipmana sahiptir.

 

SANATIN VE SANATKARIN BULUŞMA NOKTASI,

SANATIN KLASİK ADRESİ KLASİK SANATLAR

 

   2.150 Metrekare, 7 Katlı binamızda;


• Klasik Sanatlar Alanında Bir Çok Resmi Kurum ve Kuruluşlara Sanat Danışmanlığı Hizmeti,
• Tüm Sanat Çalışmalarında Fiyatlarımızla Sanatı Lüks Olmaktan Çıkardık,
• 41 Hoca, 351 Öğrenci ile Lisans ve Lisans Üstü Seviyede, Resmi Statüde Eğitim,
• Klasik Sanatlar Alanında 2.000 Orijinal ve 500 Tıpkıbasım Levha,
• Orjinal Resim, Yağlıboya, Suluboya Levhalar ve Tıpkıbasım Resimler,
• Sanatlarımıza Dair Tüm Sanat Malzemeleri,
• Uygun Fiyatlarla 6.000 Çeşit Çerçeve Yapımı,
• Sanat Kitapları,
• 55 kişilik Sanat Kafe,
• Klasik Sanat Eserlerine Sertifika,
• Tarama Cihazı,
• Grafik çalışmalar,
• Kanvas Baskı,
• Fineart Baskı,
• 300 Kişi Kapasiteli Konferans Salonu,
• 10 Ayrı Derslik,
• Fotoğraf Stüdyosu,
• Sanat Teknolojisi Bölümü,
• İdari Birimler,
• Toplantı Salonu ve Konuk Odası,
• Otopark,


 Uluslararası alanda sergi, seminer, konferans, sempozyum gibi faaliyetler yapan,
 Cami, mescid, köşk, işyeri, ev gibi mekanlarda tezyinat çalışmaları yapabilen,
 Yayınlar, tıpkıbasımlar, koleksiyonlar hazırlayan,
 Sanatlarımızla ilgili tüm çalışmaları yapabilen ekip ve ekipmana sahiptir.

 

Tüm sanatsal ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde sanatkârlarımızın ve sanatseverlerin hizmetindeyiz.

 

  

FAALİYETLERİMİZ

 

KLASİK SANATLAR EĞİTİM PROGRAMI

 

Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Katı', Cilt, Çini, Kalemişi, Edirnekari, Kakma, Naht ve Kündekari gibi branş dersleri,

 

Temel Sanat Eğitimi, Sanat Teknolojisi, Osmanlı Türkçesi, Bilimsel Bitki İllüstrasyonu, Kaligrafi, Güzel Sanatlara Hazırlık, Akrilik ve Yağlı boya Resim, Diksiyon, Fotoğrafçılık gibi uygulamalı dersler,

 

Klasik Sanatlar Kültürü, Türk İslam Medeniyeti Tarihi, Sanat Estetiği, Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Anatomi,  Sanat Seminerleri gibi kültür derslerinden oluşmaktadır.

 

Eğitim programımız için müracaat edenlerden herhangi bir diploma ve mezuniyet şartı aranmamaktadır.

  

Öğrencilermiz tercih ettiği branş dersi dışında; 

- Uygulamalı Temel Sanat Eğitimi dersini ve Osmanlı Türkçesi dersini,

- Seminer mahiyetindeki kültür derslerini,

 

eğitim süresinde, zaman sınırı olmadan ücretsiz olarak  tahsil eder. Bu derslerle ilgili eğitim belgesi ve sertifikası olan talebelerimiz bu derslerden muaf olacaktır. 

 

Öğrencilerimiz; eğitim süresi içinde kendi branş dersi ile ilgili, danışman hocası nezaretinde seçtiği konular hakkında her yıl farklı bir konu olmak üzere araştırma, uygulama çalışması yapacaktır.

 

Mezuniyet, ancak branş hocasının öğrencideki performans ve yeterlilik seviyesine göre değerlendirilerek Klasik Sanatlar Eğitim Kurulu Başkanlığının kararıyla klasik anlamda bir icazet ve eğitime katılan tüm branş ve kültür dersleri hocalarının imzası ile de mezuniyet belgesi verilmektedir.

 

KLASİK SANATLAR BÜNYESİNDE DERS VEREN HOCALARIMIZ

 

Hüsn-i Hat   

: Ömer Faruk ÖZOĞUL

 

: Tahsin KURT

: Ahmet Zeki YAVAŞ

: İbrahim Halil İSLAM

Songül YALÇIN

: Betül SAYIN

 

Tezhib                                                 

: Prof. Dr. Faruk TAŞKALE

 

: Ayşe Gülcan ÖZBALAK

: Derya SOYYİĞİT

: Hatice ALGÜN

: Sabriye ŞEKER

: Sibel AK

: Tuba ASİLTÜRK

: Ayten PELİT

: Esra ALKAN

: Ayşe SAYIN

 

Minyatür                                                

: Zaliha ERDOĞAN PEÇE

Zehra AKDENİZ

 

Ebru                                                        

Yılmaz ENEŞ

Tuba Ruhengiz AZAKLI

: Kamuran İŞCAN

: Asiye ÇİNEMRE

 

Cilt                                                           

: Funda GÖKER

Kalemişi   

 

Edirnekari     

 

Katı’ 

 

: Ayşe KİRAZ

Halime SUBAŞI

 

 

 

Kündekari 

: Mehmet Ali TÜFEKÇİ

Naht

: Mesut DİKEL

Sedef Kakma

: Enis TÜRK

Bilimsel Bitki Çizimi 

: Zaliha ERDOĞAN PEÇE

Temel Sanat Eğitimi

: Ayten PELİT

Osmanlı Türkçesi

: M. Arif VURAL

Fotoğrafçılık   

: Ahmet Zeki YAVAŞ

Diksiyon

: Çağatay YETİK

Güzel Sanatlara Hazırlık

: Murat KÖSEMEN

Akrilik ve Yağlıboya Resim

: Murat KÖSEMEN

: Nuray TAŞÇEKEN

: Uğur Mine TAMAY

: Funda SOY

Kaligrafi

Ömer Faruk DERE

Türk İslam Medeniyeti Tarihi                  : Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU                        
Sanat Teknolojisi : 
Altın Oran  Ahmet Zeki YAVAŞ
Sanat Estetiği : 
Sanat Tarihi : Tuba Ruhengiz AZAKLI
Sanat Felsefesi : Fuat BAŞAR
Anatomi :
Klasik Sanatlar Kültürü Ahmet Zeki YAVAŞ
Sanat Seminerleri

: Prof. Dr. Faruk Taşkale,  

Fuat Başar,Ahmet Zeki Yavaş, 

Ömer Faruk Özoğul, Tahsin Kurt,

Ayşe Gülcan Özbalak, Derya Soyyiğit,

Hatice Algün, Sabriye Şeker,

Sibel Ak, Tuba Asiltürk, Yılmaz Eneş,

Kamuran İşcan, Asiye Çinemre,

Tuba Ruhengiz Azaklı,

Zaliha Erdoğan Peçe, Zehra Akdeniz, 

Funda Göker, Ayşe Kiraz,

Halime Subaşı, Mehmet Ali Tüfekçi,

Mesut Dikel, Enis Türk, İbrahim Halil İslam, Ayten

Pelit, Songül Yalçın

   
   

 

 

 

 

 

   

SANAT ESERLERİNİN SATIŞI

 

Ülkemizin önde gelen sanatkârlarından oluşan bir komisyon nezaretinde tespit edilen nitelikli sanat eserleri, sertifikalı olarak satışa sunulmaktadır.

Alanında öne çıkmış muhtelif sanatkârlara ait olan yaklaşık 1.300 orijinal levha ve 500 tıpkıbasım levha aynı zamanda sitemizde yer almaktadır.

 

 

SERGİ, SEMİNER, SEMPOZYUM ve KONFERANS FAALİYETLERİ

 

Binamızda, ulusal ve uluslararası alanda, klasik sanatlarımızla ilgili sempozyum, konferans, seminer ve sergi faaliyetleri düzenlenmektedir. 

 

2012-2013 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pendik Belediyesi katkılarıyla, İstanbul’da Klasik Sanatlar 6 Sergi ve 6 Seminer  “Hüsn-i Hat” projemiz gerçekleştirildi.

 

2013-2014 yılı içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pendik Belediyesi katkılarıyla, İstanbul’da Klasik Sanatlar 6 Sergi ve 6 Seminer  “Tezhip” projemiz gerçekleştirildi.

  

2014-2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,  Pendik Belediyesi katkılarıyla İstanbul’da Klasik Sanatlar  7 Sergi 7 Seminer “Minyatür” projemiz gerçekleştirildi.

  

2015-2016 yılında İstanbul’da Klasik Sanatlar Üsküdar Belediyesi katkılarıyla 9 Sergi 9 Seminer “Ebru Sanatı” projemiz gerçekleştirildi.

 

2017 yılında Çekmeköy Belediyesi katkılarıyla Çekmeköy’de Klasik Sanatlar 7 Sergi 7 Seminer “Klasik Sanatlar” projemiz gerçekleştirilmektedir.

 

Ülkemizin kültür, sanat ve bilim alanında önde gelen isimleri ile yapılan programlarımıza kayıt yaptırıp devam eden sanatkar ve sanatseverlere sertifika verilmektedir.

 

 

81 İLDE 81  SERGİ ve 81 SEMİNER PROJESİ

 

Klasik Sanatlar sadece İstanbul'da yaşayan sanatseverlere değil, ülkemizin tüm sanatseverlerine sanatı ve sanatkârı ulaştırma gayesi ile, 81 ilde 81 Sergi ve 81 Seminer Projesi'ni hayata geçirmiş bulunmaktadır.

Sahip olduğumuz değerlerin ülke çapında yapılacak sergilerle tanıtılması, sanat seminerleri ile farkındalık oluşturulması, yayın ve kataloglarla bu etkinin kalıcı olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.


ANADOLUNUN SANATLARI

 

Her bir ülkede bir sergi ve bir seminer olarak gerçekleşecek Projemiz, Klasik sanatlarımızın dünyada tanınması, diğer islam ülkeleriyle ve bu ülkelerin sanatkârlarıyla kaynaşmanın bütünleşmenin sağlanması için sanatın milletler arası ortak bir dil oluşundan istifade etmek niyeti ile bu proje hayata geçirilmiştir. 


HİLYE-İ ŞERİFE PROJESİ

 

Seçici bir heyet öncülüğünde ülkemizdeki yaşayan sanatkârlarımızla hazırladığımız koleksiyon, Peygamber Efendimiz (sav)’in yaşına istinaden 63 adet Hilye-i Şerife'den oluşmaktadır. Her yıl birkaç ülkede sergilenecek olan bu koleksiyona, sergilendiği ülkenin lisanında katalog basılarak dağıtılacaktır.


HER EVE BİR HİLYE-İ ŞERİFE PROJESİ 

 

Millet olarak sahip olduğumuz sanatlarımız vasıtasıyla, sanatkârlarımızla beraber toplumumuza manevî bir hizmet vermekteyiz. İşinin ehli olan kıymetli sanatkârlarımızla, asırlara meydan okuyacak, insanlarda bediî hisler uyandıracak, onları sanata, güzelliğe doyuracak pek kıymetli eserler ortaya koymaktayız.

Bu projeler kapsamında başlattığımız "Her eve bir Hilye-i Şerife " projesinin güzel bir amaca hizmet etmesi arzumuzdur.

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v) göremeyenler için bir tesellisi, bir mümessili olan Hilye-i Şerife'nin  her eve girmesi, her haneye bereket ve huzur getirmesi ve sanatlarımızın tanınması amacıyla bir proje başlatmış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında bir kurumla yaptığımız anlaşmada; ikiyüzbin Hilye-i Şerife tıpkıbasımı yaparak halkımıza dağıtacağız.

 

TÜRKİYE'NİN YÜZÜ PROJESİ

 

Resmi bir kurumla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu projede, ülkemizin tarihi, kültürel ve  mimari dokusu açısından öne çıkan yapıları konu edilmektedir. Klasik sanatlarımız uygulanarak üretilen ve ülkemizi temsil eden 100 minyatür eserden oluşan bu koleksiyon, Türkiye'nin  birçok şehrinde sergilenecek ve prestij bir katalog yapılacaktır.


KLASİK SANATLAR KOLEKSİYONU

 

Yaşayan sanatkârlarımıza ait yeni, özgün ve serbest tasarımlardan oluşan bir koleksiyon üretmekteyiz. Bu koleksiyon ülkemizin en önemli kurumlarında sergilenecek ve prestij albüm olarak kalıcı hale getirilecektir.


SANAT SOHBETLERİ

 

Merkez binamızda özel günler tertip ederek, sanatkârlarımızın sevenleriyle, talebeleriyle ve bu sanata gönül verenlerle bir araya gelmesi sağlanmakta;  klasik sanatlarımızla ilgili sergi ve sohbet programları düzenlenmektedir.


KÜLTÜR SANAT GEZİLERİ

 

“İKSM Kültür Sanat ve Fotoğraf Gezileri” adıyla; ülkemizin kültür ve sanat alanında önde gelen hocalarının liderliğinde, konulu ve programlı yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlenmektedir.

Tarihî mekânların ve sanat eserlerinin yoğun olduğu bölgelere periyodik aralıklarla düzenlenen bu gezilerin her biri için farklı isim ve konu belirlenmektedir.


EKSPERTİZ VE SERTİFİKA

 

Ülkemizin önde gelen sanatkârlarından oluşan bir komisyonla,  eski ve yeni klasik sanat eserlerinin, levha, kitap, belge, Kur’an-ı Kerim gibi eserlerin sertifika ve ekspertiz işlemleri   yapılmaktadır.

 

MÜZAYEDE

 

Klasik Sanatlar öncülüğünde eski ve yeni klasik sanat eserlerini konu alan müzayede programları yapılmaktadır.

 

CAMİ ve İÇ MEKAN TEZYÎNATI

 

Medeniyet sahibi bir toprakta yaşadığımızı, beton yığını binalar yerine, milli ve tarihi dokumuzla örtüşen, köklü  sanatlarımızın uygulandığı binaların çokluğuyla anlayabilir ve bununla ölçebiliriz.

Böyle bir medeniyetin mirasçısı olan biz Klasik Sanatlar ailesi olarak, kültürel değerlerimizi yansıtan mekânlar oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Binaların tezyîninde sanat değeri yüksek eserler üretebilen, alanında öne çıkmış sanatkârların eserlerini kullanmaktayız. Bu doğrultuda binaların iç düzenlemesinde, klasik sanatlarımızı ve kültürümüze ait mimarî unsurları uygulamaktayız.


TBMM YENİ BİNA TEZYİNAT ÇALIŞMALARI 

 

İç mekan tezyîninde atılan büyük bir adım olarak, milletimizin en yüksek derecede temsil edildiği TBMM’ye ait yeni bina içinde sanat uygulama çalışması yapmaktayız.

Ülkemizin önde gelen sanatkârlarından oluşan bir heyetle TBMM’de Milletvekillerinin çalışma ofislerinin de olduğu yeni binayı ve diğer alanları tezyîn etmekteyiz.

Tamamlanmak üzere olan bu projemizin dışında, birçok resmi ve dinî binanın tezyinatı ile ilgili proje yapmaktayız.

 

SANAT MALZEMELERİ SATIŞI

 

Klasik Sanat eserlerinin icrasında kullanılan her nev'î alet ve malzemelerin üretimleri hocalarımızın tavsiye ve tecrübelerinden faydalanarak Klasik Sanatlar’da yapılmaktadır. Ayrıca hocalarımızın tavsiye ettiği markalar bulundurulmaktadır.

 

ÇERÇEVE YAPIMI

 

Sanat eserlerinin muhtelif ebat ve formlarda, her nevi malzemeden çerçevesi yapılmaktadır.

 

SANAT ESERLERİMİZİN DİJİTAL ORTAMA ALINMASI

 

Yüksek çözünürlükte fotoğraf ve tarama makinemizle, sanatkârlarımızın üretmiş olduğu eserlerin dijital çekimleri yapılarak üretilen eserler kayıt altına alınmakta ve dijital arşiv oluşturulmaktadır.

Siz değerli sanatseverlerimize verdiğimiz bu hizmet için hiçbir bir ücret talep edilmemektedir.

 

TIPKIBASIM VE YAYIN FAALİYETLERİ

 

Klaik Sanatlar’da  eski ve yeni klasik sanat eserlerinin tıpkıbasımları yapılmaktadır.

Orjinali Topkapı Sarayı'nda olan Hattat Ahmet Karahisâri'ye (H.875-963) ait besmele ve yine aslı Süleymaniye Kütüphanesi'nde olan Şekerzâde Mehmet Efendi'nin yazdığı Mushaf-ı Şerif’in serlevha kısmının tıpkıbasımı  ve Kaside-i Bürde’nin 16 sayfa murakkası sınırlı sayıda tıpkıbasım yapılarak sanatseverlere sunulmuştur.


MEHMED ŞEKERZÂDE MUSHAF-I ŞERÎFİ TIPKIBASIMI

 

Mehmet Şekerzâde'nin yazdığı bu mushaf, 1291/1875 yılında Matbaa-i Âmire'de bastırılmış ve Osmanlı Devletince tabettirilen "ilk ve en güvenilir matbû mushaf" kabul edilmiştir. İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi tarafından, bu kıymetli Mushaf-ı Şerif'in  tamamının tıpkıbasımı yapılmaktadır.   


KLASİK SANATLAR YILLIĞI

Profesyonel ekibimiz ve önemli isimlerden oluşan danışma kurulu öncülüğünde yoğun çalışmalarla hazırladığımız, "Klasik Sanatlar Yıllığı" sanatlarımız adına yapılan en önemli yayınların başındadır.

 

Klasik sanatlar alanında mühim bir boşluğu dolduracak olan bu yayınımız 2013 yılı sonunda sanatseverlerle buluşacaktır. 

Klasik Sanatlar Yıllığı'nın içeriğinde çok sayıda eski nitelikli eser görseli, o yıl üretilen yeni eserlerin görselleri, sanatlarımızla ilgili dopdolu makaleler, sanatkârlarımızla sohbetler, söyleşiler, sanat haberleri, yayın tanıtımları gibi kıymetli bölümler bulunmaktadır.

Yaklaşık 550 sayfadan oluşan ve uzun vadeli bir yayın hayatı olması düşünülen Klasik Sanatlar Yıllığı'nın, 10 yıl 10 cilt olarak sponsorluk anlaşması yapılmıştır. 

 

MURAKKA, KAĞIT, MALZEME YAPIMI ve RESTORASYON

 

Klasik Sanatlar'da ders veren hocalarımızın öncülüğünde kurulan bir ekiple; sanatkârlarımızın ürettiği eserlerin murakka işleri, kağıt ve aharlı kağıt yapımı, malzeme üretimi, eski ve yeni eserlerin restorasyonları  yapılmaktadır.

 

FOTOĞRAFÇILIK

 

Klasik Sanatlar bünyesinde bulunan fotoğraf stüdyomuzda profesyonel ekip ve ekipmanla sanatkârlarımızın ürettiği eserlerin, ücretsiz olarak taraması veya fotoğraf çekimi yapılmaktadır.

Merkez binamızdaki dershanelerde, profesyonel anlamda fotoğrafçı yetiştirmek amacıyla fotoğraf eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda uygulamalı eğitim çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kültür-sanat gezileri tertip edilerek, bu gezilerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiler, yarışmalar ve projeler düzenlenmektedir.