KATI'

 

 

Arapça kesmek manasına gelir. Kâğıt veya deri üzerindeki herhangi bir motifin oyularak çıkartılmasıdır. Bu işlem küçük, sivri bir kalemtıraş ile yapılır. Kesilen kısım kâğıt, deri veya cam üzerine yapıştırılır. Çıkarılan kısma erkek, yeri oyuk olana ise dişi oyma denir. Özellikle hat sanatında bu şekilde iki ayrı yazı elde etmek mümkündür. 14. yüzyılda erkek ve dişi oymalarla levha yapımı İran’da başlamış, bir asır kadar sonra da Osmanlılarda uygulanmıştır.