SANAT TEKNOLOJİSİ

Malzeme bilgisini kapsayan bu ders, ayda bir defa branş hocası ve farklı hocalar tarafından verilecektir.  Eğitimi verilen ana sanat dalı ile ilgili her türlü teknik verilerle malzeme bilgisini kapsar.  Uygulamalı olan bu derste, öncelikle klasik malzeme ve yapım yöntemleri ele alınacaktır. Sanat eserlerinin oluşturulmasında kullanılan malzemelerin, sanatın kalitesiyle çok yakından ilgili oldukları gerçeğinden hareketle bu ders zorunlu ve son derece önemlidir. Sanatçı eserini malzemeleri kullanarak gerçekleştirir. Bu amaçla sanatçı adayının malzemeyi ve uygulanacak tekniği çok iyi bilmesi gerekmektedir. Çağımızda teknolojik ilerlemelerle yeni malzemelerin araştırılması ve bunların sonuçlarının test edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sanatın bizzat maddi yönünü oluşturan bu değişik malzemelerin ve uygulama yöntemlerinin öğrenciye aktarılması ile öğrencinin araştırıcı bir ruha sahip olması, dört yıl boyunca bu ders ile sağlanacaktır.

Sanat Teknolojisi eğitimimiz; bir yıl içinde seminer mahiyetinde dört ders olarak yapılmaktadır.