HÜSN-İ HAT

İslamiyetin gelişi ile Arapların kullandıkları harfler estetik boyut kazanarak sanat haline gelmiştir. Bu harfler, Kur’an-ı Kerimi ve hadisleri daha güzel ifade etmek amacıyla; ölçülü olarak şekillenmiştir.

Özellikle, Türklerin İslamiyeti kabulü ile de okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri bu harfler, VII yüzyılın ortalarından itibaren estetik unsurlar kazanmış ve bu günkü seviyesine gelmiştir.

Yazı sanatının tarifi olarak; "Hat, cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir." yani hat sanatı ruhani bir mühendislik harikasıdır. Cümlesiyle tarif edilmiş ve bu tarife uygun bir anlayış çerçevesinde de asırlardır süregelmiştir.