Ahmet Zeki Yavaş

Ahmet Zeki Yavaş

Hüsn-i Hat - Fotoğrafçılık

1966 yılında Rize’de doğdu.
 İşletme tahsili yaptı.
 Merhum Hattat Hamit Aytaç’tan bir müddet nesih hattını meşk etti. 
Hattat Osman Özçay’dan sülüs ve celi sülüs hattını meşk etti. İstanbul’daki Türk İslam sanatları hakkındaki eserleri incelemesi ve araştırması, kendisinde sanat zevkinin ve ufkunun genişlemesine vesile olmuştur.  Bugüne kadar yaklaşık 500 sergiye katıldı.
 Yurt içi ve dışında birçok özel koleksiyonlarda ve müzelerde hat levhaları olup, birçok kişi adına da tuğra yazdı.
 Yaprak üzerine yazılan hat sanatını ve zerendut yazı tâbir edilen altın yazı çeşidini geliştirdi.


Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın kurucu başkanı, İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.
 Birçok resmi kurum ve özel kuruluşlarda sanat danışmanlığı ve sanat koordinatörlüğü yapmaktadır. Sanatlarımız adına yapılan akademik eğitimlerin geliştirilmesinde ve uygulamasında katkısı oldu. 
Klasik sanatlarla ilgili yurtiçi ve yurtdışı sergi, sempozyum ve toplantılar düzenleyerek, kurum ve kuruluşlara davetli olarak seminerler vermekte ve panellerde konuşmacı olarak katılmaktadır. Klasik sanatlarımızı konu alan birçok koleksiyon ve proje çalışması yapmaktadır. Yine bu alanda tıpkıbasım, albüm, katalog, makale ve kitaplar yayımlamaktadır.


Klasik sanatlarımıza konu olan çiçek türlerinin ortaya çıkarılmasıyla başlayan fotoğraf serüveni fotoğraf tutkusuyla birleşti. Türkiye florasındaki başta endemik çiçekler olmak üzere; Türkiye’nin çiçek haritasını oluşturan   bir projenin çalışmalarını yürütmektedir. Bu projede, 550 sayfadan oluşan  41 ciltlik ansiklopedi, belgesel filmler, el kitapları, posterler, kartpostallar, web sayfası gibi çalışmalar ve bu alanda yayımlanan kitap, dergi ve albümlerde birçok fotoğrafları yer almaktadır.
 Klasik sanatlarımızın tarihî geçmişine uygun bir mecrada yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması amacıyla çalışmalarına, sanat projelerine, sanat hayatına ve profesyonel olarak fotoğraf çekmeye devam etmektedir.

İstanbul Sabahattin Zaim Ünv. / Hüsn-i Hat       / Cumartesi  10.00 - 16.00

Ataşehir Ş.A.S.A.İ.H.L.             /   Hüsn-i Hat     / Cuma         14.00  - 19.00

Ataşehir Ş.A.S.A.İ.H.L.            /  Altın Oran       / Cumartesi  16.00  - 19.00

arası ders vermektedir.