10.05.2014 - 2013-2014 Yılı 7 SERGİ 7 SEMİNER PROGRAMIZ TAMAMLANDI

2013-2014 yılı “İstanbul’da Klasik Sanatlar” adı ile hazırladığımız 7 Sergi 7 Seminer Projemizin sonuncusu, 4 Mayıs 2014 Pazar günü saat 15: 00 da İKSM’ de gerçekleştirildi.

Prof.Dr. Çiçek Derman hocamızın oturum başkanlığında hazırladığımız seminerlerimizin birincisinde,  Prof. Dr. Çiçek Derman hocamızın “Tezhip Sanatına Genel Bakış” konulu semineri,  ikincisinde, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Biçer Özcan “Timur Devri Tezhibi”, üçüncüsünde, Yrd. Doç. Dr. Seher Aşıcı “Fatih Devri Tezhibi”, dördüncüsünde, Prof. Dr. Ayşe Üstün “On altıncı Asır Tezhibi”, beşincisinde, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran “On yedinci ve On sekizinci Asır Tezhibi”, altıncısında, Yrd. Doç. Dr Münevver Üçer “On dokuzuncu Asır Tezhibi”, yedincisinde, Prof. Dr. Faruk Taşkale “Yirminci Asır Tezhibi” konuları işlendi.

Program sonunda 2013-2014 yılı, 7 Sergi 7 Seminer katılımcılarından yüz yirmi beş kişiye sertifika takdimi yapıldı.