31.05.2014 - İKSM'NİN EN GENÇ SERGİSİ

İKSM'nin minik ebrucuları, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları İKSM'de sergiledi. 

Tuba Ruhengiz Azaklı'nınminik ebru talebeleri, yaptıkları birbirinden güzel ebrularla ilgi topladı. 

10 talebeye ait kırk beş ebru bir hafta boyunca İKSM'de sergilenecek.