Prof.Dr.Faruk TAŞKALE Hocamız ile Tezhip Sanatında Terminoloji Konulu Seminerimiz_1