1 USTA 10 ÇIRAK PROJESİ

Ülkemizin muhtelif yerlerinden sanatlarımızla ilgilenen veya sanatlarımızı tanımak isteyen ilerde bir sanat dalında sanatkâr olmak isteyen üniversite öğrencileri, farklı meslek dallarında kadın ve erkek olmak üzere haftada bir 10 kişi gelen gençlerimize bir hafta boyunca bir sanat dalında yoğunlaştırılmış eğitim verilecektir.Aynı zamanda bu sanatlarımızın kültür dersleri de öğretilecektir.

Hafta sonu da sanatın başkenti İstanbul’da kültür sanat mekânları ve İstanbul gezisi tertip edilerek gelen gençlerimiz sahip olduğumuz sanatlarımız ve kültürleri hakkında akademik seviyede bilgi sahibi olacaktır.

Bu sanatlarımızın beşikten mezara kadar günlük hayatımızın içinde olduğunun farkındalığı ile yaşamış olacak, bir hafta boyunca öğrendiği sanat dalında eser üretecek ve sanat öğrenme yolculuğuna başlamış olacaktır.

Katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecektir.

Bu projenin gerçekleştirilmesi ile Anadolu insanının kültür, sanat medeniyet tasavvuruna katkı sağlanmış olacak, Anadolu insanı sahip olduğu sanatların farkındalığı ile yaşayacak, bu sanatlar hakkında bilgi ve birikim sahibi olacak, sanatlarımız bu bilgiler ile nitelikli olarak gelecek nesillere aktarılacaktır.