KLASİK SANATLAR EĞİTİMLERİMİZ
Sanatın Klasik Adresinde yaptığımız eğitimler,
UNESCO VE Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi statüde yapılmaktadır.
ATAŞEHİR, BEYOĞLU, ÜSKÜDAR, KASIMPAŞA ve ANKARA’da eğitim vermekteyiz.
Eğitim programımız için müracaat edenlerden herhangi bir diploma ve mezuniyet şartı aranmamaktadır.
Eğitimlerimizde süre sınırlaması yoktur.
Mezuniyet, hocanın talebe üzerindeki değerlendirmesi, diğer sanat dallarının teorik dersleri, kültür derslerinin tahsil edilmiş olması ve Eğitim Komisyonu’nun kararı iledir.
 Eğitimlerimiz bir yılda on bir ay boyunca devam etmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI
Kurumumuzda eğitimi yapılan klasik sanatlar branşları şunlardır.
Hüsn-i Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Katı', Cilt, Çini, Kalemişi, Edirnekari, Kakma, Naht, Halı, Kilim, Seramik, Kündekari.
Öğrencimiz tercih ettiği 15 farklı klasik sanat dalından birini süre sınırlaması olmadan tahsil eder.
Kendi branş dersini tahsil ederken öncelikle, Temel Sanat Eğitimi, Sanat Teknolojisi, Osmanlı Türkçesi, dersini de yine zaman sınırı olamadan uygulamalı olarak tahsil eder.
Öğrencimiz, eğitim süresi içinde Kendi branş dersi dışında kalan 14 klasik sanat branş dersini de teorik olarak tahsil eder.
Ayrıca; Klasik Sanatlar Kültürü, İslam Medeniyeti Tarihi, Sanat Estetiği, Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Anatomi, Altın Oran  Sanat Seminerleri gibi kültür derslerini de seminer mahiyetinde takip ederek tahsil eder.
Öğrencimiz, kendi branş dersi hocasından icazet, diğer sanat dalları, uygulamalı dersler ve kültür dersleri hocalarından katılım sağladığına dair aldığı belgeler ile Klasik Sanatlar Eğitim Komisyonunun da kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Klasik Sanatlar Derneği İmza ve logolu, UNESCO logolu bir mezuniyet belgesi almayı hak eder.
Eğitimler için müracaat eden öğrencilerimizden eğitime dair herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece diğer sarfiyatlar için aylık iki yüz lira olarak bir ücret talep etmekteyiz. Kurumumuzda ayrıca
Bilimsel Bitki İllüstrasyonu, Kaligrafi, Resim, Akrilik, Yağlı boya, Fotoğrafçılık gibi sanatların derslerini de mezuniyet belgeli olarak yapmaktayız.
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT

İslamiyetin gelişi ile Arapların kullandıkları harfler estetik ...

Devamını Oku
TEZHİP
TEZHİP

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, Arapça bir kelimedir. Kur'an ayetleri,...

Devamını Oku
MİNYATÜR
MİNYATÜR

Lâtince "kırmızı ile boyamak" anlamına gelen miniare kelimesinden gelmektedir...

Devamını Oku
EBRU
EBRU

Kağıt süsleme sanatlarınından biri olan ebrunun hangi tarihten beri yapıldığı kesin ...

Devamını Oku
CİLT
CİLT

Arapça kökenli olan cilt kelimesi “deri, kap, kitap ve meşin” manaların...

Devamını Oku
ÇİNİ
ÇİNİ

Kelimenin aslı Osmanlıca çini (Çin'e ait,Çin iş ) olup porselen sanat...

Devamını Oku
KATI'
KATI'

Arapça kesmek manasına gelir. Kâğıt veya deri üzerindeki herhangi bir motifi...

Devamını Oku
NAHT
NAHT

Arapça yontmak, oymak manasına gelen naht kelimesi, ahşabın yontulmasıyla kabartma ve ...

Devamını Oku
KALEMİŞİ
KALEMİŞİ

Kökeni Orta Asya’ya dayanan kalemişi, Uygur sanatı ile başlar. Türklerin Anado...

Devamını Oku
KAKMA
KAKMA

Ahşap ve kazınabilecek nitelikteki herhangi bir madde üzerinde bazı kısımlar oyularak d...

Devamını Oku
EDİRNEKARİ
EDİRNEKARİ

Türk sanat tarihine önemli örnekler kazandıran Edirne 15, 16 ve 17. yüzyıll...

Devamını Oku
KÜNDEKARİ
KÜNDEKARİ

Ahşap tarih öncesi dönemlerden beri dayanıklılık ve doku özellikleri sebebiyle...

Devamını Oku
KLASİK SANATLAR KÜLTÜRÜ
KLASİK SANATLAR KÜLTÜRÜ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
SANAT ESTETİĞİ
SANAT ESTETİĞİ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
ANATOMİ
ANATOMİ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
OSMANLI TÜRKÇESİ
OSMANLI TÜRKÇESİ

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimi...

Devamını Oku
BİLİMSEL BİTKİ ÇİZİMİ
BİLİMSEL BİTKİ ÇİZİMİ

Branş dersi olarak verilen BİLİMSEL BİTKİ Ç...

Devamını Oku
SANAT SEMİNERLERİ
SANAT SEMİNERLERİ

Ahmet Zeki Yavaş hocamızın yönetiminde yapılan seminerlerimiz; merkez binamızda ve baz...

Devamını Oku
SANAT FELSEFESİ
SANAT FELSEFESİ

Klasik  sanat eserlerimizin  özünü, biçimini ve anlamını, sanat...

Devamını Oku
ALTIN ORAN
ALTIN ORAN

Herhangi bir branş dersini tahsil eden öğrencimiz, ALTIN ORAN  dersini eğitim aldı...

Devamını Oku