KALİGRAFİ

Kaligrafi, sözün veya ruhta cereyan eden fikir ve duyguların alfabe ve yazı vasıtasıyla resmedilmesidir. Kaligrafi, Latince kallos (güzel) ve graphy (yazı) kelimelerinden oluşmuştur ve güzel yazı anlamını taşımaktadır.

Kaligrafi sanatı, kendine has usul ve kaidelerle usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilen sanat dalıdır.

Eğitimde; Kaligrafi sanatı tarihçesi, temel el yazısı ve İtalik yazı kavramı ve tarihçesi, kaligrafide kullanılan malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve yazı yazma teknikleri hakkında bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak amaçlanmıştır.

KALİGRAFİ Hocalarımız