TEZHİP

 

 

Altın ile süsleme anlamına gelen tezhip, Arapça bir kelimedir. Kur'an ayetleri, ferman, berat gibi değerli evraklar ve levhaların mânevî değerini ifade etmek amacıyla ortaya çıkan bir sanat dalıdır.

Tezhip sanatının kökeni Uygur Türkleri'ne kadar dayanır. Bay Sungur devrinde Türk ve İran ustalarının eserleri "Herat Ekolü"nü doğurmuştur. Bu ekol 15. yüzyılın ikinci yarısıyla 17. yüzyılın başları Osmanlı dönemine kadar sürer. Bu dönemde Baba Nakkaş başta olmak üzere, Saray Nakışhanesi'nde yetişen pek çok sanatçı, Türk Tezhip Sanatı'nın şaheserlerini ortaya çıkarmışlardır.