05.01.2014 - 7 SERGİ 7 SEMİNER 3. PROGRAM

"İstanbul'da Klasik Sanatlar" adı ile Prof. Dr. F. Çiçek Derman Hoca'mızın oturum

başkanlığında hazırladığımız 7 Sergi 7 Seminer projemizin 3. sü Yrd. Doç. Dr. Seher Aşıcı'nın sunduğu

"Fatih Devri Tezhibi" konulu seminer ve Hilye-i Şerife sergimiz bu gün yapıldı.