Ebru

Kağıt süsleme sanatlarınından biri olan ebrunun hangi tarihten beri yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Eski tarihli kitap ciltlerinde kapak ile kitabı birbirine bağlayan kağıt olarak görülmektedir. En eski ebru kağıdı 962 H. (1554) yılına ait bir Malik-i Deylemî yazısıdır.

 

Türk kağıdı veya Türk mermer kağıdı diye adlandırılan ebru; "Buntpaper" (alacalı kağıt) isimli eserin girişinde, ebru'nun Türkistan'dan çıkmış olduğu belirtilmektedir. Sanatkârlarımız  arasında söylenen  rivayette de ebruculuğun Buhara'da başladığı şeklindedir. Daha sonra İpekyolu ile İran üzerinden Türkiye'ye Ebru ismini alarak gelmiştir.

 

Kağıt üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmesi nedeniyle. bulutumsu, bulut manasına gelen Farsça Ebri adını alan kağıtlar, yüzyıllar boyunca böyle anılmıştır. Günümüzde de ebru adı ile  bu sanat yapılmaktadır.

 

p>