Naht

Arapça yontmak, oymak manasına gelen naht kelimesi, ahşabın yontulmasıyla kabartma ve kalıp şekiller meydana getiren sanat dalının adıdır. Türk sanatkârlar ekseriya ceviz, meşe, ıhlamur ve şimşir ağaçlarıyla eserler vücuda getirmişlerdir.

Bu sanat, Osmanlılarda en yüksek seviyeye ulaşır. Selçuklularda olduğu gibi mimarî eserlerin iç ve dış tezyinatında çokça yer almıştır. Bu eserlerde, rumî ve hatayî grubu motifler kullanılmıştır. Bugüne kadar Osmanlı ehl-i hiref defterlerinde ve diğer kayıtlarda “nahhat” (ahşap oyma yapan kişi) tabirine rastlanmamıştır. Bunun sonucunda o dönemde ahşap oyma sanatçılarına ne isim verildiği bilinmemektedir.

Osmanlı Döneminde nahtın minber, mihrap, hat ve çeşitli gündelik eşyalar üzerinde uygulandığı görülmektedir.