Bu sanatı gelecek nesillere aktaran sanatkârlara mücellit denilmektedir. Ana malzemesi deri olan cilt, kendine özgü üslûbu, kompozisyonu ve tezyinatıyla çeşitlilik gösterir. Cilt sanatında, Selçuklu döneminde geometrik motifler kullanılırken, Osmanlı döneminde hatayi, rumi, bulut, penç ve yaprak gibi motifler kullanılarak, en parlak dönemini yaşamıştır.