Klasik Sanatlar bünyesinde birçok resmi kurum ve kuruluşlara Sanat danışmanlığı hizmetinin dışında Uluslararası alanda; Camii, Mescid, Köşk, İşyeri, ev gibi mekanlarda tezyinat çalışmaları, sergi, seminer,  panel, Sempozyum, Katalog, Kitap, dergi, belgesel, tanıtım filmi, Türkiye florası Türkiyenin Çiçekleri envanter çalışması, tıpkıbasım, yayınlar, çerçeve işleri, Mimari sanat çalışmaları, sanat gezileri, Eğitim, Resim, Sanat Tarihi, Antik sanat eserleri, Kaligrafi çalışmaları gibi tüm Klasik Sanatlar'a dair çalışmalar proje olarak gerçekleştirilmektedir.