Kur’an-ı Kerim harflerinin, tevhid  inancı ve estetikle birleşimi sonucunda meydana gelen Hüsn-i Hat; Türk-İslam sanatında önemli bir yere sahiptir.

Arapça kelime anlamı güzellik olan hüsn, yazı ve çizgi manasına gelen hatla birleşerek güzel yazı anlamını ifade eder.

Güzeli arama gayretiyle, hüsn-i hat sanatını icra eden sanatkârlara  hattat denilmektedir.

Hüsn-i Hat, "Kur'an- ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır 'da okundu, İstanbul'da yazıldı." sözüyle bütünleşerek, başta Hazreti Ali (r.a) Yakut El Mustâsımi, Şeyh Hamdullah ile estetik gelişimini sağlayarak, usta çırak ilişkisiyle büyük hat ustalarının yetişmesini sağlamıştır.Hiçbir değişikliğe uğratılmadan, zaman içinde gelişen hüsn-i hat; cami, mezar taşı,levha, yazma eser ve mushaflara işlenmiştir.