Klasik Sanatlar içinde özgün bir yeri olan minyatür sanatı, el yazmalarının yanı sıra, dönemin Geleneklerini, gündelik yaşantılarını ve giyim kuşamlarını anlatma gücüne sahip olup, gelişimini günümüze kadar sürdürmüştür.

Kendine has özellikleri ile resim sanatı olarak bilinen minyatür sanatı, İslamiyet’in kabulünden sonra Anadolu’ya gelmiş, Selçuklularda gelişerek Osmanlı Devleti’nde zirvede yerini almıştır.

Bu sanatı icra eden sanatkârlara nakkaş veya musavvir denilmektedir.