SANAT TEKNOLOJİSİ

Bir sanat eserinin meydana gelmesinde sanatkârın bilgi ve becerisinin yanı sıra sanatta kullanılan araçların ve malzemenin sanat teknolojisiyle iletişimi büyük önem taşımaktadır.

 

Her sanat dalı kendine özgü ortam, araç gereç, malzeme ve teknolojiler gerektirir.

 

Farklı ortamları kullanan sanatkârlar, oluşturdukları kompozisyonla farklı teknolojileri de kullanmak durumundadır.

 

Sanat teknolojisinde yenilenen araç gereçler, kullanılan teknolojiler, sanatkârların görme, algılama ve anlatım biçimleriyle de birleşerek eğitimde gelişme olanağı sağlar.

 

Bu bağlamda uzmanlarımız sanat teknolojisi eğitiminde, teknolojinin yenilikleriyle farklı yöntemler geliştirerek, yeni sunuş biçimlerine yönelmektedir.

 

SANAT TEKNOLOJİSİ Hocalarımız