SANAT TARİHİ

Sanat tarihi; geçmişten günümüze kadar insan topluluklarının yaşayış tarzlarını, kültür ve uygarlıklarını, sanat değerlerini göz önünde bulundurup tarihi dönemlerine uygun olarak inceleyen bilim dalıdır.

 

Her bilim dalı gibi sanat tarihinin de bazı amaçları vardır.

 

Bunlar;

 

Bir sanat eserinin kökenini tespit etmek,

 

Sanatkârın hangi şartlarda eserini gerçekleştirdiğini bilmek,

 

Sanatı üslup ve gelişimleri bakımından değerlendirmek,

 

Tarihi konusuna hakim olarak, birbirleriyle olan bağlantılarını yorumlayabilmek,

 

Gelişen süreç içerisinde sanatın gelişimlerini takip ederek bilgileri taze tutmaktır.

 

Eğitim öğretim yılı içerisinde seminer mahiyetinde yapılan derslerimiz sanat tarihini anlamak, Sanat Tarihi’nin geçmişinden faydalanarak, sanatkâr olma yolunda bizlere yeni kapılar aralayacaktır.

 

SANAT TARİHİ Hocalarımız