SANAT FELSEFESİ

Sanat felsefesi, belli bir güzelliğin, bir estetik değerin, bir düşüncenin tasarım ya da ifadesi için insanlar tarafından meydana getirilen sanat ve sanat eserleri üzerine bir düşünme etkinliğidir.

 

Sanatkâr, sanatta oluşturucu ve değiştirici gücünü sanat felsefesi aracılığıyla gerçekleştirir. Ortaya koyulan eserler çevredeki değerler sisteminin izlerini taşır.

 

Sanatın kaynağını, önemini, kavramlarını ve diğer alanlarla ilişkisini ele alan sanat felsefesi aynı zamanda sanat ile toplum, tarih, medeniyet arasındaki ilişkiyi de konu edinerek, sanat ve sanat sorunları konusunda kapsamlı önermelere ulaşmaya çalışır. .

 

SANAT FELSEFESİ Hocalarımız