İSTANBUL KİTABELERİ

Kitabe; celî sülüs, celî talik, kûfi gibi yazı türlerinden birinin kullanılması ile ayetleri, hadisleri, tarihi, duaları veya duyguları ifade etmek üzere taş, tuğla, mermer, ahşap, çini gibi malzemelerin yüzeylerine sanatkârlar tarafından nakşedilen bir yazı türüdür.

 

Tarihi kitabeler; camilerin ana giriş kapılarının üzerinde, kubbelerde, mihraplarda, minberlerde, minare gövdelerinde, çeşmelerde ve mezar taşlarında yer almaktadır.

 

"İstanbul Kitabeleri" adı altında yapılan proje dersimizde, kitabe okumak isteyenlere dil ve hat özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Aynı zamanda bu projede kitabelerin tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve bir yayın hâline getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

İSTANBUL KİTABELERİ Hocalarımız