KİLİM
Kilim dokumacılık çok eskilere dayanan el sanatlarımızdan biridir. Orta Asya'dan Batı’ya doğru göç eden insanların, çadırlarını rutubetten korumak için ürettikleri zemin kaplama dokumasına kilim adı verilmektedir.

Kilim "ıstar" denilen tezgâhlarda incelikle dokunur. Kilimde kullanılan iplikler yün olup, bitki köklerinin ve yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen kök boya ile boyanır.

Anadolu'da dokunan kilimler desenlerine göre; Türk, Yörük, Türkmen ve Afşar isimleriyle bilinmektedir.

Kilimde kullanılan motifler ise hayvansal, bitkisel, geometrik ve sembolik motiflerdir.

KİLİM Hocalarımız