İstanbul'da Klasik Sanatlar Projesi

Projenin öncelikli amacı, Klasik sanatlar alanında herhangi bir üniversiteden veya kurumdan mezun olmuş, ya da bir hocadan icazet almış sanatkârlarımız ve öğrencilerimizin, kabiliyet ve becerilerini geliştirmelerine, sanatlarımızın tarihine, sanatlarımızın inceliklerine vakıf olabilecek seviyeye ulaşmalarına imkan sağlamaktır.

Sergiler vasıtasıyla da klasik sanatlar alanında yaklaşık 1300 eserin sanatseverlerle buluşturulması ve bu eserleri bir katalogda toplayarak dökümünün oluşturulması hedeflenmektedir.

Düzenlenecek seminerler vasıtasıyla sanatkârlar, altı ay boyunca üst seviye bir eğitim aldıklarına dair birer sertifika sahibi olacaklardır. 

Önemli kültür ve sanat değerlerimizin, sanatımızın ustalar arasında konuşulması, tartışılması, görüş alışverişinde bulunulmasına zemin oluşturulması da projenin en önemli hedefleri arasındadır.

Klasik Sanatlar alanında yetişmiş değerli hocalardan daha fazla istifade edilmesini sağlamak, onların vereceği bilgileri kayıt altına almak, medya ve sanat camiası başta olmak üzere kamuoyunun kullanımına sunmak projenin diğer amaçlarındandır. 

Projemiz kapsamında ilk olarak 2012-2013’de Prof. Uğur Derman başkanlığında hüsn-i hat, ikinci olarak 2013-2014’de Prof. Dr. Çiçek Derman başkanlığında tezhip, üçüncü olarak 2014-2015'de Betül Bilgin başkanlığında minyatür alanında sergi ve seminerler düzenledik. Dördüncü projemizde 2015-2016 yıllarında, Hattat Ahmet Zeki Yavaş başkanlığında Ebru sanatı'nın anlatıldığı sergi ve seminerler düzenledik.