ŞAHRYANŞAH SİRAJUDDİN HOCAMIZ İLE HÜSN-İ HAT EĞİTİMİ_1