Hilye-i Şerife Kitabı

H.z Peygamber'imiz (s.s.v)'nin fiziki ve ahlakını tasvir eden metin ve levhalara "Hilye-i Şerif , Hilye-i Saadet veya Hilye-i Nebevviyye" denilmektedir.Günümüze kadar ulaşabilen en eski tarihli Hilye'ler Hafız Osman Efendi'nin imzasını taşımaktadır.