Klasik Sanatlar Eğitim Projesi

Eğitim programımız; Hat, tezhib, ebru, minyatür, katı, cilt, çini, kalemişi, edirnekari, kakma, naht ve kündekari gibi branş dersleri,

Temel Sanat Eğitimi, Sanat Teknolojisi, Osmanlı Türkçesi, Bilimsel Bitki İllüstrasyonu, Fotoğrafçılık gibi uygulamalı dersler,

Klasik Sanatlar Kültürü, Türk İslam Medeniyeti Tarihi, Sanat Estetiği, Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi, Anatomi,  Sanat Seminerleri gibi kültür derslerinden oluşmaktadır.

Eğitim programımız için müracaat edenlerden herhangi bir diploma ve mezuniyet şartı aranmamaktadır.

Öğrencimiz tercih ettiği branş dersi dışında;

1- Diğer sanat dallarına ait teorik bilgileri, 

2- Uygulamalı dersler olan Temel Sanat Eğitimi, Sanat Teknolojisi ve Osmanlı Türkçesi derslerini,

3- Seminer mahiyetindeki kültür derslerini,

eğitim süresinde, zaman sınırı olmadan tahsil eder. Bu derslerle ilgili eğitim belgesi ve sertifikası olan talebelerimiz bu derslerden muaf olacaktır. 

öğrencilerimiz; eğitim süresi içinde kendi branş dersi ile ilgili, danışman hocası nezaretinde seçtği konular hakkında her yıl farklı bir konu olmak üzere araştırma, uygulama çalışması yapacaktır.

Mezuniyet, ancak branş hocasının öğrencideki performans ve yeterlilik seviyesine göre değerlendirilerek Klasik Sanatlar Eğitim Kurulu Başkanlığının kararıyla klasik anlamda bir icazet ve eğitime katılan tüm branş ve kültür dersleri hocalarının imzası ile de mezuniyet belgesi verilmektedir.