Tespih

Sanatta çok köklü ve zengin bir alanı temsil etmekte olan tespih, dinde Allah'ın bütün noksanlıklardan tenzih edilmesi olarak ifade edilir.

Geçmişten günümüze kadar tespih sadece ibadet amaçlı kullanılmamış, müzelerde ve özel koleksiyoncularda da aksesuar olarak yerini almıştır.

Tespih yapımında kullanılan malzemeler; minareler, değerli taşlar, hayvanlardan elde edilen kabuklar, mercanlar sedefler ve kokulu ağaçlardır.

Tespihi oluşturan parçalar ise tane, nişane, imame, pul, tepelik ve püsküldür.

Amacımız bu sanat dalını muhafaza ve icra ederek gelecek nesillere aktarmaktır.