Anadolu'da Klasik Sanatlar
Anadolu insanının medeniyet tasavvuruna etki etmeyi ve nasıl büyük bir medeniyetin torunları olduğumuzu dünyaya hatırlatmayı görev edinen İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi, aynı zamanda, hayatın içindeki çarpıklıklara ve manevî hastalıklara en güzel reçeteyi yazan klasik sanat eserlerinin şifa sunmaya devam etmesini ve yeni nesillere taşınmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Bu amaçlar doğrultusunda; sanatın bir milleti birbirine kenetleyen, duygu ve düşünce birliği sağlayan bir unsur olma özelliğinden istifade ile, hat, tezhip, minyatür, katı', ebru, cilt, çini, kalem işi, edirnekâri, kündekâri, sedef kakma, naht gibi klasik sanatlarımızın mirasçısı olarak, bu sanatların sahibi olduğumuz bilincini halkımızda uyandırmak, tanıtımını yapmak ve en güzel örneklerini milletimizle buluşturmak gayeleri ile, on yıl devam edecek, ANADOLUDA KLASİK SANATLAR adıyla, 81 İLDE 81 SERGİ 81 SEMİNER PROJESİ 'ni hayata geçirmekteyiz.

Bu büyük proje ile Anadolu'nun sadece bazı illerinde tanınan ve uygulanan sanatlarımız, ülkemizin her köşesine götürülecek ve bu vesile ile her vatandaşımız bu kıymetli mirasımızın farkına vararak, sanata doyacaktır.

Bu proje kapsamında; içinde klasik sanatlarımıza ait nadide eserlerin yer aldığı binlerce katalog ve özel eserlere ait milyonlarca tıpkıbasım, yurdun her köşesine ulaşmış, her eve girmiş olacak. Aynı zamanda toplamda 81 seminer yapılarak halkımız sanatlarımız hakkında bilgilendirilecek ve büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşayan pek kıymetli sanatkârlarla buluşmuş olacaktır. Bu proje vesilesi ile klasik sanatlarımızla ilgili büyük bir eksiklik giderilmiş olacak, kadim sanatlarımız nesilden nesle aktarılarak yaşamaya devam edecektir.

Bu büyük projenin, klasik sanatlarımızla ilgili milli bilinç oluşturulmasında, sanatlarımızın dünyaya tanıtılması ve bize ait olduğu gerçeğinin duyurulmasında ilk ve en büyük basamak olması temennimizdir.

Bu büyük projeyi, yüzyıllar boyunca klasik sanatların en güzel şekilde icra edildiği, bağrında en güzel eserleri barındıran, birçok medeniyete başkentlik yapmış, Anadolu'nun en önemli kültür ve tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’dan başlattık.. Bu vesile ile bir ilk gerçekleştirerek “yaşayan en büyük hat sanatı müzesi” özelliğini taşıyan Bursa Ulucami’de 8 Şubat 2014 tarihinde, saat: 13: 00’da 170 sanatkarımızın hazırladığı 100 eserle bir sergi ve Hattat Hasan Çelebi, Prof. Uğur Derman, Semih İrteş ve Hilmi Şenalp hocalarımızın semineri ile birinci program gerçekleştirilmiştir.

İkinci programımız ise; 09 Şubat Pazar günü 12: 00’da Merinos Kültür Merkezinde, 125 sanatkarımızın hazırladığı, 70 levhadan oluşan bir sergi ve Prof Uğur Derman ve Prof. Dr. Çiçek Derman hocalarımızın, Klasik Sanatlar konulu semineri ile yapılmıştır.

Ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelecek yaklaşık 100 sanatkarın Bursa ziyareti ile devam eden faaliyetler, sanatkarlarımızın Bursa’daki tarihi mekanları ziyareti, kültür sanat söyleşileri ve İznik gezi programı ile 3 günde tamamlanmıştır.