HÜSN-İ HAT SANATI KÜLLİYATI

 HÜSN-İ HAT SANATI KÜLLİYATI KONU BAŞLIKLARI ​​​​​​

 

1. İkra Emri ve Hat Sanatının Doğuşu: Fethiye Okumuş Konukoğlu     

2. Alleme bil kalem: Nevriye Genç Bayram                                                         

3. Vel kalemi ve mâ yesturûn: Elanur Küçükköse 

4. “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”: Nevriye Genç Bayram

5. Peygamber Efendimizin Hüsn-i Hat Sanatını Tavsiyesi: Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber 

6. İslam ve Sanat: Ayşe Gereklioğlu                         

7. İslam Yazısı ve Tarihi: Şule Tarı

8. İslam’da Yazının Önemi: Şule Tarı

9. Kur’an-ı Kerim’in Yazılması ve Gelişim Süreci: Şule Tarı

10. Hat Sanatı ve Maneviyat İlişkisi: Abdüllatif Bostancı 

11. Hüsn-i Hat Sanatında Bedii (Estetik) Anlayış: Merve Esra Erez

12. Cismanî Aletlerle Meydana Getirilen Ruhanî Hendese: Enis Benek

13. Tasavvuf ve Hat Sanatı: Özlem Seyran Aktaş

14. Medeniyet Tasavvuru: Ayşe Gereklioğlu 

15. Medeniyet Aleminde Hüsn-i Hat: Ayşe Gereklioğlu     

16. Hüsn-i Hat Sanatının Tarihi Seyri: Safiye Akbaş

17. Asr-ı Saadet ve Hüsn-i Hat: Safiye Akbaş

18. Emeviler Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Safiye Akbaş

19. Endülüs Emevi Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Öznur Çiçek

20. Abbasiler Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Mutlu Durmuş

21. Büyük Selçuklu Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Fatih Babaoğlu

22. Selçuklu Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Hacer Yavuz

23. Erken Osmanlı Dönemi'nde Hüsn-i Hat: Rabia Merve Çelenli

24. Bursa Dönemi'nde Hüsn-i Hat:

25. Edirne Dönemi'nde Hüsn-i Hat:

26. Osmanlı Dönemi’nde Hüsn-i Hat: Damla Pehlivan, Selda Sun

27. Osmanlı’dan Sonra Klasik Sanatların Tarihi Serüveni: Damla Pehlivan 

28. Beşikten Mezara Klasik Sanatlar: Ahmet Hamza Telek 

29. Harf İnkılabı: Ahmet Zeki Yavaş

30. Günümüzde Hat Sanatına Bakış Açısı: Yasemin Aybüke Gök                                              

31. Kur’an ve İslam olmadan Hüsn-i Hat olur muydu?: Hatice Kübra Karabağ 

32. Klasik Sanatların Diğer Sanatlardan Farkı: Fatma Dalgıç

33. Hüsn-i Hat Sanatına Giriş:  Ahmet Zeki Yavaş 

34. Hüsn-i Hat Sanatı: Selda Sun

35. ‘’Sanat nokta ile başlar’’: Ayten Pelit  

36. Hat Sanatında Gelenek: Zehra Mustafa 

37. Ehl-i Hiref: Büşra Çoban

38. Hüsn-i Hat Sanatında; eğitimin, hattatların ve eserlerin denetimi:

39. Reis’ül Hattatinlik:

40. Hat Sanatı Eğitimi: Feyzanur Düzen

41. “Hoca ile Talebeyi Ölüm Ayırır” düsturu: Melis Sönmez

42. “Hüsn-i Hat sanatı hocanın taliminde gizlidir. Kıvamı çok çalışmakla, devamı da İslam dini üzere bulunmakla olur.”: Merve Esra Erez

43. Talebe: Mualla Aylar

44. Şakird: Mualla Aylar

45. Tilmiz: Mualla Aylar

46. Yazıya Hazırlanma Usulü: Merve Esra Erez

47. Medresetü’l Hattatin:

48. Akademili: Meltem Bilgin

49. Alaylı: Meltem Bilgin 

50. Sanayi-i Nefise: Meltem Bilgin

51. Menşe-i Küttâb-ı Askeri(Askeri Katipler):

52. Hüsn-i Hat Sanatında Ekoller (Mektepler): Vedat Koç

53. Yakut el-Musta’sımi Mektebi: Vedat Koç

54. Şeyh Hamdullah Mektebi: Vedat Koç

55. Ahmed Karahisari Mektebi: Vedat Koç

56. Hafız Osman Mektebi: Yusuf Nuri Tanrıtanır

57. İsmail Zühdü Mektebi:

58. Mustafa Râkım Mektebi: Vedat Koç

59. Mahmud Celaleddin Mektebi:

60. Kazasker Mustafa İzzet Mektebi: Demet Cihangül

61. Mehmed Şevki Mektebi: Feyzanur Düzen

62. Yazıda üslup, tavır ve şive: Ayşe Günşar

63. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”:

64. Hoca-Talebe Diyaloğu: Fethiye Okumuş Konukoğlu 

65. Hanım Talebeler (Hoca-Talebe İlişkisi): 

66. Zeynüddin Abdurrahman İbnü’s-Sâiğ: 

67. İcazet: Kadir Kalkavan 

68. İcazet Tasdiki:

69. İmza:

70. İmza Tasarımı:

71. Ketebehû:

72. Nakalehû:

73. Meşekehû:

74. Kalledehû:

75. Harrarahû:

76. Bende-i Âli Aba: İlknur Erol

77. El-Fakir’ul Hâkir:

78. Pürhatâ:

79. Sade İmza:

80. Satır İmza: 

81. Hüsn-i Hat Sanatı Terimleri: Nigar Lafcı              

82. Hattatlar için kullanılan unvanlar: Rabia Yıldırım

83. Kâtib:

84. Hattat:

85. Katib-i Sultani: 

86. Yazar: 

87. Hoşnüvis: Ahmed Hüsrev Koyuncu

88. Ta’liknüvis:

89. Celînüvis: 

90. Çepnüvis:

91. Meşkhâne ve Yazı Odası:

92. Muharrir:

93. Osmanlı Döneminde Medreselerde Hüsn-i Hat Eğitimi:

94. Osmanlı Türkçesi: İlknur Erol 

95. Hattatlık ve Hafızlık Bağı: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı

96. Hat Sanatına Yeni Başlayanlar İçin Tavsiyeler: Filiz Kartal

97. Hattatlığın Şartları: Hülya Bol                                           

98. İstidat, kabiliyet, yetenek: Merve Şefika Dere

99. Meşk: Melis Sönmez

100. Aşk Olmadan Meşk Olmaz: Merve Esra Erez               

101. Meşk Kitabı, hurufat, mürekkebât: Eyüp Yıldız 

102. Harf Çıkartmak, Çıkartma Yapmak:

103. Kaftalanmak, Kaftan Giydirmek: 

104. S’ay(sin, ayn, ye harfleri):

105. Softa Meşki: Gülşen Cemali

106. Nesih Yazı Meşk Serüveninde Kitaptan Sonra; Hilye-i Şerife, Esma-i Hüsna, Yasin-i Şerif ve Namaz Sûrelerinin Meşk Edilmesi: Eyüp Yıldız 

107. Celi-Nesih Meşki: Eyüp Yıldız 

108. Sülüs Yazı Meşk Sürecinde; Tuğra ve Sami Efendi Yeni Cami Çeşme Yazılarının Meşk Edilmesi: Eyüp Yıldız 

109. Günümüzde yazı meşki neden Nesih Yazı ile başlıyor?: Elif Korkmaz 

110. Yazı Tetkiki:  Tuğba Yiğit

111. Tashih İşlemi: Tuğba Yiğit 

112. Nefes Payı: Sevgül Öztürk

113. Mıstar: Fazluddin Pulatov 

114. İbrişim İp:

115. Kompozisyon Tasarlama: Merve Esra Erez

116. Mushaflar: Emre Tümer 

117. Yazma Usulü: Ahmed Hüsrev Koyuncu

118. Yazma Çeşitleri: Elif Türkyılmaz

119. Yazıda Müsenna: Rabia Yıldırım

120. Müselsel Yazılar:

121. Armudi Yazılar:

122. Zerendud: Ahmet Zeki Yavaş, Fatma Sevin Düz                  

123. Yaprak Üstü Yazı: Ahmet Zeki Yavaş, Fatma Dalgıç                               

124. Ahşap Üstü Yazılar: Funda Alaybeyi 

125. Cam Üstü Yazılar: Saliha Dil 

126. Metal Üstü Yazılar: Sevgi Güneş 

127. Deri Üstü Yazılar: Ümran Benek

128. Cam Altı Yazılar: Elif Türkyılmaz

129. Hâkkâklık(Taş Oyma ve Mühür): Sevgi Güneş 

130. Sikkezenlik: Rahime Sönmezler Demir 

131. Para ve Pullar: Rahime Sönmezler Demir 

132. Taş Kabartma: Sevgi Güneş 

133. Hüsn-i Hat Sanatında Hayvan ve İnsan Tasvirleri:

134. Karalama: Ahmet Zeki Yavaş                           

135. Yazıda Kompozisyon: Nevin Karaca, Saliha Dil                                

136. Yazıda Teşrifat: Nevin Karaca, Saliha Dil          

137. Yazıda Kürsü: Nevin Karaca, Saliha Dil                  

138. Yazıda Terkip: Nevin Karaca, Saliha Dil                  

139. Celî Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri:

140. Nesih Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri: Şükran Üçler

141. Sülüs Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri: Mehtap Uçar

142. Tâlik Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri:

143. Divani Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri:

144. Yazı ve Kağıt ile İnsan Ten Rengi Benzerliği:

145. Yazıda Renklerin Kullanımı: Süreyya Aydın, Vesile Polat

146. Yazı Silkeleme, Yazı Silkme Usulü:

147. Özgün Eser, İktibas, Çalıntı Eser ve Taklit Usulü:

148. Hüsn-i Hat sanatında yazı stilleri ‘’değişebilir’’ mi?

149. Yazı Hakkında Ayetler, Hadisler ve Kelâm-ı Kibarlar: Nuray Dereci 

150. Yazdığımız Yazı Nasıl Geleceğin Antikası Nasıl Olur?: Zeynep Öncü

151. Yazıda ve Kompozisyonda Modern Arayışlar:

152. Sanat Eserlerinin Kurallarına Göre Üretilmesi:  

153. Temel Sanat Eğitimi: Ayten Pelit                                   

154. Tasarım İlkeleri: Ahmet Zeki Yavaş 

155. Bir Sanat Eserini Meydana Getiren Amirler:

156.Sanat Felsefesi: Zeynep Cahide Artun 

156. Sanat Estetiği:  

157. Sanat Ahlakı: Fatma Dalgıç                        

158. Sanat Kültürü: Hatice Yaren Özalp 

159. Klasik Sanatlar Kültürü: Hatice Yaren Özalp 

160. Hattatlar Silsilesi: Fatma Karataş 

161. Hz İdris(a.s): Şule Tarı

162. Hz. İsmail(a.s): Şule Tarı

163. Vahiy Kâtipleri: Saadet Eyice    

164. Hz. Ali: Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

165. Muâviye bin Ebu Süfyan: Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

166. Ashâb-ı Suffe: Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber 

167. İbn-i Mukle: Deniz Kadıoğlu 

168. Yakut’el Musta’sımi: Sümeyye Nur Taştekin

169. Şeyh Hamdullah: Meryem Koç                       

170. Ahmed Karahisari: Zümrüt Vural 

171. Hafız Osman: Deniz Kadıoğlu

172. Mehmed Esad Yesari: Tuğba Kıvılcım

173. Mustafa Rakım Efendi: Rabia Yıldırım                                 

174. Sami Efendi: Fahri Günaydın                           

175. Mehmet Şevki Efendi: Rabia Yıldırım                                 

176. Halim Efendi: Deniz Kadıoğlu 

177. Hacı Kamil Akdik: 

178. Hamid Aytaç: Emre Tümer 

179. Ali Toy: Ayşe Sancak

180. Süheyl Ünver: İdris Dinç 

181. Mushaf Yazan Hattatlar: Abdullatif Bostancı

182. Hattat Padişahlar: Nevin Karaca 

183. Hat Sanatına Yön Veren Padişahlar: Nevin Karaca 

184. Köle Hattatlar: Sevginur Demircan

185. Hattatlardan Anekdotlar: Sevginur Demircan

186. Kur’an-ı Kerim’de Altın Oran: Mehmet Arif Vural 

187. Lafza-i Celâl’de Altın Oran: Ahmet Zeki Yavaş 

188. Hüsn-i Hat Sanatında Altın Oran ve Uygulaması: Ahmet Zeki Yavaş 

189. Altın Oran: Ahmet Zeki Yavaş             

190. Altın Oran ve Harfler: Ahmet Zeki Yavaş                                    

191. Kompozisyonda Altın Oran: Ahmet Zeki Yavaş,  Cahide Şentürk

192. Besmele: Nevin Karaca            

193. Hilye-i Şerife: Kübra Nur Çevik                                            

194. Esma-i Hüsna: Ahmet Aktekin                  

195. Lafza-i Celâl: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı

196. Esmâü’n-Nebi: Kamola Subxanova

197. İsm-i Nebi: Rabia Dumanlıdağ

198. Çehar Yâr-ı Güzîn: Fatime Halacoğlu

199. Kaside-i Bürde: Kübra Nur Çevik 

200. Besmele Kasidesi: Sevgül Öztürk

201. Su Kasidesi: 

202. Hilye-i Hâkâni: 

203. Yasin-i Şerif: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı

204. Namaz Sûreleri: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı 

205. Fatiha Suresi: Mehmet Refii Kileci 

206. Avrupa’da Klasik Sanatlar: Mehmet Refii Kileci 

207. Tezyini Unsurlar: Demet Cihangül

208. Vektörel Çalışma:                           

209. Dijital İşleri: 

210. Kur’an Yazısının Sanatlaşma Süreci: Hande Özçırak 

211. Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Sanatlar: Hande Özçırak   

212. Klasik Sanatlarda İstanbul’un Yeri ve Önemi: Hande Özçırak 

213. “Kur’an Mekke’de nüzul oldu, Kahire’de okundu, İstanbul’da yazıldı.”: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı

214. Hüsn-i Hat Sanatının Kullanıldığı Alanlar: Rabia Yıldırım

215. Kur’an-ı Kerim Kitabeti: Mehmet Arif Vural   

216. Hadis-i Şeriflerin Yazılması: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı                                        

217. Muhtelif Kitaplar:

218. Kebikeç(Ya Hafız Ya Kebikeç): Fatih Babaoğlu

219. El Yazması Eserler: Melis Sönmez 

220. En’am-ı Şerifler: Zekeriya Hacı, Hatice Hacı

221. Levhalar: Bülent Demir

222. Kıtalar:

223. Serlevha:

224. Tuğra: Fatma Karataş 

225. Tuğra Tasarımı: Fatma Karataş

226. Hüsn-i Hat Sanatı ve Mimari: Ahmet Aktekin      

227. Kâbe-i Muazzama: Hatice Çiftçi

228. Kâbe Örtüleri: Fatma Sevin Düz

229. Mescid-i Nebevi: Demet Cihangül

230. Mescid-i Aksa: Rumeysa Hısım Cüre

231. Mescid-i Haram: Hatice Çiftçi

232. Camilerde Hat Sanatı: Ahmet Aktekin  

233. Camilerimiz: Ahmet Aktekin                  

234. Bursa Ulu Cami: Ayşegül Mirzaoğlu                                 

235. Süleymaniye Cami: Ahmet Aktekin                                           

236. Selimiye Cami: Ahmet Hamza Telek        

237. Ayasofya Cami: Ahmet Aktekin                                  

238. Sultanahmet Cami: Ahmet Aktekin                                     

239. Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası: Demet Cihangül 

240. Selimiye’nin Yapısı, Eski Cami’nin Yazısı, Üç Şerefli Cami’nin Kapısı: Demet Cihangül

241. Topkapı Sarayı: Rümeysa Hısım Cüre                  

242. Türk İslam Eserleri Müzesi: Betül Albayın                                             

243. Rami Kütüphanesi: Behiye Kahveci 

244. İsam Kütüphanesi: Behiye Kahveci                                        

245. Süleymaniye Kütüphanesi: 

246. Çinili Köşk: Pınar Külek 

247. İznik Çinileri: Mehmet Gürsoy

248. Buhara ve Semerkand Hattatları: Fazluddin Pulatov

249. Kırım’daki Hüsn-i Hat Örnekleri:  Alim Valitov 

250. Bulgaristan’daki Sanat Mirasımız:

251. Hüsn-i Hat Sanatının Ev ve Mekanlarda Kullanımı: Melis Sönmez 

252. Sancaklar: Ahmet Hamza Telek 

253. Çeşme ve Sebiller: Ahmet Aktekin                           

254. Türbeler: Ümran Benek

255. Tekke Yazıları: Hande Özçırak                          

256. Mezar Taşları: Saliha Dil        

257. Erken İslâmi Dönem Mezar Taşları:

258. Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mezar Taşları: Demet Cihangül

259. Osmanlı Dönemi Mezar Taşları: Rabia Yıldırım

260. İlk Dönem(Eski Dönem) Mezar Taşları: Rabia Yıldırım

261. İkinci Dönem(Klasik Dönem) Mezar Taşları: Rabia Yıldırım

262. Üçüncü Dönem(Tanzimat Dönemi) Mezar Taşları: Rabia Yıldırım           

263. Mezar Taşlarında Desen ve Yazı Usulü: Hacer Yavuz 

264. Eyüp Sultan Mezarlığı: Nuray Dereci 

265. Karacaahmet Mezarlığı:

266. Ahlat Mezar Taşları: Göksu Bayram 

267. Hattatlar Sofası: Sümeyra Çapadağ

268. Tabut ve Sanduka Örtüleri (Puşîde): Melis Sönmez 

269. Hüsn-i Hat Sanatının Elbiselerde Kullanımı: Ahmet Zeki Yavaş 

270. Hüsn-i Hat Sanatının Takı ve Aksesuarlarda Kullanımı: Ahmet Zeki Yavaş 

271. Destimal Kalıpları ve Yazı Örnekleri: Melis Sönmez

272. Taş Baskı:

273. Şiirlerde Hüsn-i Hat Sanatı: Cahide Şentürk

274. Tılsımlı Gömlekler: Fatma Sevin Düz                                                               

275. Tarikat Başlıkları: Fatma Sevin Düz 

276. Kur’an-ı Kerim’de Kullanılan Yazı Çeşitleri: Merve Esra Erez

277. Hüsn-i Hat Sanatında Kullanılan Yazı Çeşitleri: Hatice Kübra Karabağ  

278. Hattat ve Yazı Diyaloğu: Melis Sönmez 

279. Arap Cezm Yazısı: 

280. Murâmir Yazı: 

281. Arap Müsned Yazısı:

282. Himyerî Yazısı:

283. Nebati(Nabat) Yazı:

284. Enbarî:

285. Hîrî: 

286. Şimâli Yazı:

287. Hicâzi Yazı:

288. Mekkî Yazılar: 

289. Medenî Yazılar:

290. Aklam-ı Sitte(Altı Kalem):   

291. Ma’kılî Yazılar: Funda Alaybeyi 

292. Mağribi Yazılar:

293. Nes Talik Yazılar: Fazluddin Pulatov 

294. Kûfî Yazılar: Funda Alaybeyi

295. Yazma Kûfi: Funda Alaybeyi

296. Yapma Kûfi: Funda Alaybeyi

297. Sülüs Yazılar: Eyüp Yıldız 

298. Celi-Sülüs Yazılar: Eyüp Yıldız 

299. Nesih Yazılar: Eyüp Yıldız 

300. Celi-Nesih Yazılar: Eyüp Yıldız 

301. Muhakkak (Muennak) Yazılar:

302. Reyhânî Yazılar: Hanife Çınarcı

303. Tevkî Yazılar:

304. Hatt-ı İcâze: Merve Esra Erez

305. Tâlik Yazılar:

306. Celi-Talik Yazılar:

307. Rik’a Yazılar: Göknur Aydın 

308. Dîvânî Yazılar: Fatma Kurucan

309. Celi-Dîvânî Yazılar:

310. Siyâkat Yazılar:

311. Gubari: Muazzez Uluçay

312. Hurde: Muazzez Uluçay

313. Şikeste Yazılar: Muazzez Uluçay

314. Huruf-u Mukattaa: Ayşe Gereklioğlu 

315. Harflerin Anatomisi: Ahmet Zeki Yavaş 

316. Tarihte Yön Değiştiren Yazılar: Nevriye Genç Bayram

317. Harflerin Esrarı: Fatma Sevin Düz 

318. Elif Harfinin Esrarı: Demet Cihangül

319. Nun Harfinin Esrarı: Zeynep Kaya

320. İbnü'l Arabî ve Vav Harfinin Esrarı: Fatma Sevin Düz

321. Mim Harfi (3 Mim): Meliha Pınar Koçak

322. Ebced ve Cifir İlminin Hüsn-i Hat ile Bağlantısı: Demet Cihangül

323. ‘’Kem âlet ile kemâlat olmaz’’: Emine Elif Yılmaz

324. Klasik Usullerle Yapılan Organik Malzemeler:

325. Kalemin Sırrı: Büşra Çoban                            

326. Kalem: Büşra Çoban 

327. Metal Uçlu Kalemler:

328. Altın Uçlu Kalemler:

329. Plastik Uçlu Kalemler:

330. Kirpi Dikeni:

331. Divit:

332. Makta:

333. Kamış Kalem:

334. Cava Kalemi:

335. Bambu Kalem:

336. Gürgen Kalem:

337. Şimşir Kalem:

338. Abanoz Kalem:

339. Kargı Kalem:

340. İroko Kalem:

341. Tashih Kalemi:

342. Kulak Pamuğu (tashih için):

343. Kalemin Eğri Kesilmesi: Malika Ahmetjanova

344. Şak İşlemi: Malika Ahmetjanova

345. Kalem ve Anatomi:

346. Kubur:

347. Hokka:

348. Havan:

349. Zemzem Suyu:

350. Akü Suyu:

351. Yağmur Suyu:

352. Saf Su:

353. Zımpara:

354. Likâ:

355. Mühre:

356. Cam Mühre:

357. Çakmak Mühre:

358. Akik Mühre:

359. Deniz Kabuğu:

360. Yazı Altlığı:

361. El Altlığı:

362. Yazı Rampası:

363. Yazı Masası:

364. Işıklı Masa:

365. Bıçak/Kalemtıraş:

366. Kretuar Bıçağı:

367. Neşter:

368. Makas:

369. Kalem Saklama Kabı:

370. Kalemlik:

371. Arap Zamkı: Melis Sönmez 

372. El Yapımı Kâğıt: Nebahat Kavak 

373. Kâğıt ve Çeşitleri: Muazzez Uluçay 

374. Papirüs Kağıdı:

375. Âbâdi Kağıt:

376. Parşömen Kağıdı:

377. Hurma Lifi Kağıtlar:

378. Meşk Kağıtları:

379. Tebeşir Tozu:

380. Pudra:

381. Ahar İşlemi: Güler Coşkun                           

382. Murakkaa İşlemi: Emre Tümer 

383. Kağıdın Serüveni: Hilal Tosun 

384. Kağıt Kullanımı:

385. Mürekkep Yapımı: Gufran Jemali 

386. Renkli Mürekkepler:                                      

387. Kuş Tüyü:

388. Miksiyon:

389. Süt Miksiyon:

390. Transfer Altın:

391. Sürme Altın:

392. İmitasyon Altın:

393. Toz Altın:

394. Yaprak Altın:

395. Kağıt Boyama: Güler Coşkun 

396. Mühreleme: Güler Coşkun 

397. Çerçeve: Bülent Demir

398. Varak:

399. Neden Kamış, Bambu veya Ahşap kalemler gibi doğal ürünlerle yazılır?:

400. Neden kağıtlara ahar yapılır?: Mustafa Özkök

401. Neden asitsiz kâğıt kullanılır?:

402. Neden İs Mürekkebi Kullanılır?: Saime Kübra Kara

403. Klasik Sanatlarımız: 

404. Ebru Sanatı: Yasemin Sargın 

405. Ebru Sanatı ve Yazı Uygulaması: Deniz Kadıoğlu  

406. Çini Sanatı: Meltem Bilgin 

407. Çini Sanatı ve Yazı Uygulaması: Pınar Külek 

408. Tezhip Sanatı: Nazan Berbercioğlu      

409. Tezhip Sanatı ve Yazı Uygulaması: Nazan Berbercioğlu

410. Naht Sanatı: Hülya Günay Demirkan 

411. Naht Sanatı ve Yazı Uygulaması:

412. Kat’ı Sanatı: İdris Dinç 

413. Kat’ı Sanatı ve Yazı Uygulaması: Büşra Çelik

414. Sedef Kakma Sanatı: Hülya Günay Demirkan

415. Sedef Kakma Sanatı ve Yazı Uygulaması: 

416. Minyatür Sanatı: Zeliha Gülşen

417. Minyatür Sanatı ve Yazı Uygulaması: Rahime Sönmezler Demir 

418. Cilt Sanatı: Hüseyin Aslankan 

419. Cilt ve Yazı Uygulaması: Hüseyin  Aslankan

420. Edirnekâri Sanatı: Meltem Bilgin 

421. Edirnekâri Sanatı ve Yazı Uygulaması: 

422. Kalemişi Sanatı: Meltem Bilgin                              

423. Kalemişi Sanatı ve Yazı Uygulaması:

424. Kündekari Sanatı: İsmet Terzi 

425. Kündekâri Sanatı ve Yazı Uygulaması:

426. Akkâse ve Yazı Uygulaması: Vedat Koç 

427. Halkâr: Nazan Berbercioğlu

428. Hatt-ı Osmani:

429. Ali el-Kâri: Akile Diken

430. Ayet Berkenar:

431. En Çok Talep Edilen Yazılar:

432. Akkâse’de en çok talep edilen yazılar:

433. Minyatür Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar:

434. Tezhip Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar: Enis Benek

435. Ebru Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar:

436. Cilt Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar:

437. Naht Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar: Hülya Demirkan

438. Sedef Kakma Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar: Hülya Demirkan

439. Kündekâri Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar:

440. Edirnekâri Sanatkârlarının en fazla talep ettiği yazılar:

441. Geometrik Desenler: Fatma Sevin Düz 

442. Nakkaşlık: Sema Cabi

443. Verrâklık:

444. Nessâhlık:

445. Farklı Medeniyetlerde Hüsn-i Hat nasıl tezahür eder?: Merve Esra Erez

446. Anadolu Dışındaki Sanatlar ve Rönesans: Ayşe Nur Arslan 

447. Rokoko: Demet Cihangül 

448. Barok: Demet Cihangül 

449. Avrupa’da Klasik Sanatlarımız: Mehmet Refî Kileci

450. Picasso ve Hat Sanatı: Demet Cihangül

451. ‘’Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zâyidir’’: 

452. Hat Sanatı’nda Eksperlik:  

453. Fiyat Politikası: Melis Sönmez 

454. Sanatkâr ve Müşteri Diyaloğu:

455. Koleksiyonerlik:

456. Sergi Açma Usulü:

457. Kur’an-ı Kerim Satışı:

458. Hat Sanatı Eleştirisi: 

459. Eserde Özgünlük:

460. Eserde Usul:

461. Kur’an-ı Kerim Basımı:

462. Tuval/Canvas Baskılar:

463. FineArt Baskılar:

464. Eser Tarama: Murat Çubukçu

465. Eser Fotoğraflama: Murat Çubukçu

466. Yok Edilen Eserler:

467. Restorasyon: Demet Cihangül

468. Konservasyon: 

469. Panel:

470. Konferans: 

471. Kültürel Miras ve UNESCO: Demet Cihangül

472. Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Kanunu: Hüseyin Aslankan

473. Telif Hakları: Hüseyin Aslankan

474. Hattatlarda Vergi Muafiyeti: 

475. Tıpkıbasım Eserlerde Usül ve Malzeme:

476. Hüsn-i Hat Sanatı ve Okçuluk İlişkisi: Fatmanur Uzuner

477. Hat Sanatı ve Şifa İlmi: Cahide Şentürk

478. Hüsn-i Hat Sanatı Hakkında Yazılan Kitaplar:

479. Hat Sanatı Vakıfları: Ayşegül Değirmenci

480. Mihrap Yazıları: Tuğba Kıvılcım

481. Minber Yazıları: Tuğba Kıvılcım

482. Kubbe Yazıları: Tuğba Kıvılcım

483. Camilerde Kuşak Yazıları: Tuğba Kıvılcım

484. Ketebe Duası: Meryem Aydın

485. Seminer:

486. Meşk Murakkaları:

487. Şevki Efendi: Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı:

488. Kazasker Mustafa İzzet Efendi: Sülüs-Nesih Meşk Murakkaı:

489. Hulusi Efendi: Ta'lik Meşk Murakkaı:

490. Yesarizâde Mustafa İzzet: Hilye-i Hâkâni Ta'lik Murakkaı:

491. Halim Efendi: Nesih-Divani-Celi Divani-Rik'a Meşk Murakkaı:

492. Kalemin Zikri: Hatice Kübra Özcan

493. Ferman:

494. Berat:

495. Hüsn-i Hat Sanatının Dijital Çağda Var Oluşu: Hatice Yaren Özalp

496. Hüsn-i Hat Sanatının Geleceği: Hatice Yaren Özalp

497. Sanat İşlerinin Baskı Öncesi Çalışması:

498. Sanat Eserlerinin Baskısı Nasıl Olmalı:

499. İstanbul Mushafları:

500. Medine-i Münevvere: 

501. İhlas Sûresi:Raziye Üçler

502. Levh-i Mahfuz: Şule Tarı

503. Kitabeler: Hüseyin Aslankan

504. İstanbul Kitabeleri: Hüseyin Aslankan

505. İstanbul'daki Hüsn-i Hat Atölyeleri:

506. Sanatçı mı Sanatkâr mı?:

507. Türk Hattatlar: Ercan Güler

508. Hat Sanatıyla İlgili Deyimler: Zeynep Öncü

509. Vakfiye Tuğraları:

510. Selatin Camileri: Esra Yılmaz

511. Mevlid-i Şerif: 

512. Osmanlı Dönemi Kartvizitleri:

513. Hat Sanatında Formlar:

514. Osmanlı'dan Günümüze Hüsn-i Hat Eğitimi Veren Vakıflar:

515. Tekke ve Zaviyelerde Hüsn-i Hat EğitimiHande Özçırak

516. Şadırvanlar: Hüseyin Aslankan

517. İstanbul'daki Şadırvanlar: Ebrar Keten

518. Hat Sanatının Anlamı:

519. Hat Sanatının Kaynağı: Erbağ Özdemir

520. Hat Sanatının Anlamını İdrak Etmek:

521. Hat Sanatı Ne İşe Yarar: Esra Yurtbaş Koç

522. Hat Sanatının Temelini Oluşturan İlkeler Bütünü:

523. Hat Sanatı Üzerine Düşünmek:

524. Hat Sanatı ve Sanat Eseri:

526. Hat Sanatının Eleştirilmesi:

527. Hattatların Eleştirilmesi:

528. Hat Sanatı ve Toplum Arasındaki İlişki:

529. Hat Sanatı ve Zanaat Arasındaki İlişki:

530. Hat Sanatının Sanat Bakımından Nedeninin Araştırılması:

531. Hat Sanatının Varlığının Araştırılması:

532. Hat Sanatı ve Güzellik Kavramı:

533. Hat Sanatına kaç yaşında başlamak gerekir ?

534. Klasik Sanatlarımız hakkında doğru zannedilen yanlışlar:

535. Ferağ Kaydı:

536. Nemekahu:

537. Rakamehu:

538. Sevvedehu:

539.Nesehahu:

540.Satarehu: 

 

 

 

 

 

NOT:

Makale Yazımında Uygulanacak Format:


Makaleler MS Word programı kullanılarak;

Metnin tamamı "Times New Roman" yazı tipinde,
Ana başlık 14 punto,
Alt başlıklar ve metin 12 punto,
Dipnotlar 10 punto ile yazılmalı,
Bütün başlıklar koyu(bold) olmalıdır.

Satır aralığı 1,5 olacak şekilde,
metin iki yana yaslanmış biçimde olmalıdır.

A4 kağıdı boyutlarına ayarlanmış olup,
tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.

Alıntılar, yazar soyadına göre alfabetik sırayla kaynakça bölümünde verilmelidir.

Makaleler asgari 4 sayfa olacak şekilde hazırlanmalı, en az 10 fotoğraf içermelidir.
(Fotoğraflar 300 DPI olmalıdır.) 

Makalelerinizi yukarıda belirtilen yazım formatına uygun şekilde hazırlamanız gerekmektedir.

Makalelerinizi hazırlarken, doğrudan alıntı yaptığınız cümleleri tırnak içinde göstermeyi ve mutlaka kaynak belirtmeyi unutmayınız.

Aynı kaynaktan en fazla %5, farklı kaynaklardan toplamda %20 üzerinde alıntı bulundurmamaya özen gösteriniz.

İntihal oranları hesaplanacaktır, yazılarınızın özgün olmasına gayret gösteriniz.
(Gönderilen makaleler iThenticate programı ile taranacaktır.)

Benzerlik oranının yüksek çıkması ya da kurallara uygun alıntı yapılmaması durumunda makalelerinizi revize etmeniz istenecektir. 

Makalelerinizin kaynakçasını eksiksiz hazırlamaya dikkat ediniz. Kaynak göstermediğiniz makaleler kabul edilmeyecektir.

Kullanılan fotoğrafların telifsiz olmasına dikkat edilmelidir. 
Başka eserlerden fotoğraf alıntısı yapılmayacaktır.

Eski ustalara ait yüksek çözünürlüklü olan, Hüsn-i Hat Sanatını ilgilendiren fotoğrafları, temin edilen kişiyi belirterek kullanabilirsiniz.

Kullandığınız fotoğrafları TIFF ya da JPEG formatında ayrıca mail olarak göndermeniz gerekmektedir, 

lütfen unutmayalım.

Belirttiğiniz teslim tarihine uymanız beklenmektedir.
(Daha erken teslim etmek isteyenler edebilirler.)

Öz geçmişinizin ve fotoğrafınızın bulunduğu bir metin hazırlayıp, mail olarak göndermeniz gerekmektedir. 

(Bu öz geçmişinizin içinde, öğrenci de olsanız kendinize ait eserlerin örnek fotoğrafları da yer almalıdır.)

Klasik Sanatlar, makaleler için yazarlara herhangi bir ücret ödemesi yapmayacaktır. 

Yazdığınız makalelerin ve yer verdiğiniz fotoğrafların sorumluluğu tamamen size aittir, projede yer alan kişiler yukarıdaki bazı maddelerin yer aldığı bir sözleşme imzalayacaklardır.
 

E-mail adresi: [email protected] 

 

İletişim: 0505 816 94 55 
 

 


                

Makale Teslim Tarihleri
 

  ŞUBAT

1

 
2  
3  
4  
5 Arap Zamkı/Melis Sönmez
6

 

7 Picasso ve Hat Sanatı/Demet Cihangül
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23 Ebced ve Cifir İlminin Hüsn-i Hat ile Bağlantısı/Demet Cihangül
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

 

  MART

1

 
2  
3  
4

 

5

 

6

 

7

-Beşikten Mezara Klasik Sanatlar/Ahmet Hamza Telek

-Selimiye Cami/Ahmet Hamza Telek

-Sancaklar ve Bayraklar/Ahmet Hamza Telek

8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

-Kalem/Büşra Çoban

-Ehl-i Hiref/Büşra Çoban

-Mürekkep/Büşra Çoban 

-Hattat Mehmed Şevki Efendi   Rabia Yıldırım 

-Mustafa Rakım Efendi 'nin hat sanatına katkıları ve eserleri  Rabia Yıldırım 

-Hat Sanatının kullanıldığı yerler  Rabia Yıldırım

21

-Hat Sanatı ve Maneviyat İlişkisi/Abdüllatif Bostancı

-Mushaf Yazan Hattatlar/Abdüllatif Bostancı

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28 Asr-ı Saadet ve Hüsn-i Hat/ Safiye Akbaş
29  
30  
31  

 

  NİSAN

1

-Ebced ve Cifir İlminin Hüsn-i Hat ile Bağlantısı  Demet Cihangül
2

 

3

-Tezhip Sanatı/Nazan Berbercioğlu 

-Tezhip Sanatı ve Yazı Uygulaması/Nazan Berbercioğlu

-Halkâr/Nazan Berbercioğlu

4

 

5

-Mezar Taşlarında Desenler ve Yazı Usulü/Hacer Yavuz

-Selçuklu Dönemi'nde Hüsn-i Hat/Hacer Yavuz

6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

Rami Kütüphanesi/Behiye Kahveci

İSAM Kütüphanesi/Behiye Kahveci

13  
14  
15

 

-Ahar İşlemi/Güler Coşkun

-Kahıt Boyama/Güler Coşkun

-Mühreleme/Güler Coşkun  

16  
17  
18  
19  
20

-Hüsn-i Hat Sanatının Kullanıldığı Alanlar/Rabia Yıldırım

-Mustafa Rakım Efendi/Rabia Yıldırım

-Mehmed Şevkî Efendi/Rabia Yıldırım

21  
22

 

23  
24  
25 Hüsn-i Hat Sanatının Tarihi Seyri/ Safiye Akbaş
26  
27  
28  
29

-Peygam Efendimizin Hüsn-i Hat Sanatını Tavsiyesi/Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

-Hz. Ali/Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

-Muaviye bin Ebu Süfyan/Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

-Ashâb-ı Suffe/Gülay Kutlu, Ayşe Sancak, Perihan Dilber

30 Hattatlığın Şartları/Hülya Bol
31  

 

  MAYIS

1

 
2 Sami Efendi/Fahri Günaydın
3

-Sanayi-i Nefise/Meltem Bilgin

-Çini Sanatı/Meltem Bilgin

-Edirnekâri Sanatı/Meltem Bilgin

-Kalemişi Sanatı/Meltem Bilgin

-Akademili/Meltem Bilgin

-Alaylı/Meltem Bilgin

4  
5

-Tuğra/Fatma Karataş

-Tuğra Tasarımı/Fatma Karataş

-Hattatlar Silsilesi  Fatma Karataş 

 

6 -Elif Harfinin Esrarı  Demet Cihangül
7  
8  
9  
10

Kağıdın Serüveni/Hilal Tosun 

11  
12  
13  
14  
15

-Büyük Selçuklu Döneminde Hüsni-Hat Fatih Babaoğlu 

-Kebikeç (Ya Hafız Ya Kebikeç ) Fatih Babaoğlu

-Osmanlı Dönemi'nde Hüsn-i Hat Damla Pehlivan - Selda Sun 

-Osmanlı'dan Sonra Klasik Sanatların Tarihi Serüveni Damla Pehlivan  

 

16  
17  
18  
19  
20

-Metal Üstü Yazılar  Sevgi Güneş 

-Hakkaklık ( Taş oyma ve Mühür )  Sevgi Güneş 

-Taş Kabartma  Sevgi Güneş 

21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

-İslam Yazısı ve Tarihi/Şule Tarı

-İslam'da Yazının Önemi  Şule Tarı

-Kur'an-ı Kerim'in Yazılması ve Gelişim Süreci  Şule Tarı

-Hz İdris (a.s)  Şule Tarı

-Hz İsmail (a.s) Şule Tarı

-Levh-i Mafuz  Şule Tarı 

-Allema bil kalem Nevriye Genç Bayram

-Sizin en hayırlınız , Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Nevriye Genç Bayram

-Tarihte Yön Değiştiren Yazılar. Nevriye Genç Bayram

 

28  
29  
30 Emeviler Dönemi'nde Hüsn-i Hat/Safiye Akbaş 
31  

 

  HAZİRAN

1

-Sülüs Yazılarda Kompozisyon Çeşitleri  Mehtap Uçar 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

-Klasik Sanatların Diğer Sanatlardan Farkı Fatma Dalgıç

-Sanat Ahlakı Fatma Dalgıç 

-İstidat,kabiliyet,yetenek Merve Şefika Dere 

11  
12  
13  
14  
15

-Çini Sanatı ve Yazı Uygulaması  Pınar Külek 

-Rüstempaşa Cami   Pınar Külek -Mim

-Çinili Köşk  Pınar Külek-Mim

16
 
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27

-Endülüs Emevi Döneminde Hüsni-Hat Öznur Çiçek 

28

-İslam ve Sanat/Ayşe Gereklioğu

-Medeniyet Tasavvuru/Ayşe Gereklioğu

-Medeniyet Aleminde Hüsn-i Hat/Ayşe Gereklioğu

-Huruf-u Mukattaa/Ayşe Gereklioğu 

29  
30

-Mim Harfi (3mim) Meliha Pınar Koçak

31  

 

  TEMMUZ

1

 
2  
3  
4

-Cilt Sanatı   Hüseyin Aslankan 

-Cilt Sanatı ve Yazı Uygulaması  Hüseyin Aslankan

-Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Kanunun  Hüseyin Aslankan

-Telif Hakları  Hüseyin Aslankan

-Kitabeler Hüseyin Aslankan 

-İstanbul Kitabeleri  Hüseyin Aslankan

-Şadırvanlar  Hüseyin Aslankan 

 

5

 

6

-Temel Sanat Eğitimi/Ayten Pelit  

-"Sanat nokta ile başlar"/Ayten Pelit 

-Ebru Sanatı ve Yazı Uygulaması  Deniz Kadıoğlu 

-Hafız Osman  Deniz Kadıoğlu 

-İbn-i Mukle  Deniz Kadıoğlu 

-Halim Efendi  Deniz Kadıoğlu 

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

-Kem alet ile kemalat olmaz  Emine Elif Yılmaz 

-İhlas Suresi  Raziye Üçler 

16  
17  
18  
19  
20

-Kur'an Yazısının Sanatlaşma Süreci Hande Özçırak

-Kur'an-ı Kerim'de Yer Alan Sanatlar Hande Özçırak

-Klasik Sanatlarda İStanbul'un Yeri ve Önemi Hande Özçırak

-Tekke Yazıları  Hande Özçırak

-Tekke ve Zaviyelerde Hüsn-i Hat Sanatı Eğitimi  Hande Özçırak  

21  
22

-Mıstar Fazluddin Pulatov

-Buhara ve Semerkand Hattatları  Fazluddin  Pulatov  

23  
24 -Nakkaşlık  Sema Cabi
25

-Levhalar  Bülent Demir 

-Çerçeve  Bülent Demir 

-Neden kağıtlara ahar yapılır ? Mustafa Özkök 

26  
27  
28  
29

-Ahşap Üstü Yazılar Funda Alaybeyi 

-Ma'kıli Yazılar  Funda Alaybeyi

-Kufi Yazılar  Funda Alaybeyi 

-Yazma Kufi  Funda Alaybeyi 

-Yapma Kufi  Funda Alaybeyi -

-Yazıda Renklerin Kullanımı   Süreyya Aydın, Vesile Polat 

-Şiirlerde Hüsn-i Hat Sanatı  Cahide Şentürk 

-Hat Sanatı ve Şifa İlmi  Cahide Şentürk 

30

-Mescid-i Aksa  Rümeysa Hısım Cüre 

-Topkapı Sarayı  Rümeysa Hısım Cüre 

31  

 

  AĞUSTOS

1

 
2  
3  
4  
5 -Hat Sanatı Ne İşe Yarar ?  Esra Yurtbaş Koç 
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15

-Karacaahmet Mezarlığı  Sümeyra Çapadağ 

-Hattatlar Sofası  Sümeyra Çapadağ

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24 -Türk İslam Eserleri Müzesi  Betül Albayın  
25

-Minyatür Sanatı ve Yazı Uygulaması/Rahime Sönmezler Demir

-Sikkezenlik/Rahime Sönmezler Demir 

-Para ve Pullar/Rahime Sönmezler Demir 

26  
27  
28  
29  
30

-Nefes Payı Sevgül Öztürk

-Besmele Kasidesi  Sevgül Öztürk  

-İsm-i Nebi  Rabia Dumanlıdağ 

- Hüsn-i Hat Sanatı ve Okçuluk İlişkisi  Fatmanur Uzuner 

31  

 

  EYLÜL                               

1

 
2

-Rik'a Yazılar/Göknur Aydın

-Divani Yazılar  Fatma Kurucan  

3

-Yazıda Müsenna  Rabia Yıldırım 

-Hattatlar için kullanılan ünvanlar  Rabia Yıldırım 

-Osmanlı Dönemi Mezar Taşları  Rabia Yıldırım 

-İlk Dönem (Eski Dönem) Mezar Taşları  Rabia Yıldırım 

-İkinci Dönem (Klasik Dönem) Mezar Taşları  Rabia Yıldırım 

,-Üçüncü Dönem (Tanzimat Dönemi) Mezar Taşları  Rabia Yıldırım 

4 -Nun Harfinin Esrarı  Zeynep Kaya 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30 -Şeyh Hamdullah  Meryem Koç  
31  

 

  EKİM

1

 
2 -Günümüzde Hat Sanatına Bakış Açısı Yasemin Aybüke Gök   
3  
4 -Kültürel Miras ve UNESCO  Demet Cihangül 
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14 -Restorasyon  Demet Cihangül
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24 -Rokoko  Demet Cihangül   
25  
26  
27  
28  
29  
30

-Hüsn-i Hat Sanatı Selda Sun   

-Osmanlı Dönemi'nde Hüsn-i Hat Selda Sun - Damla Pehlivan 

31  

 

  KASIM

1

 
2  
3 -Barok  Demet Cihangül
4  
5  
6

 

7  
8  
9  
10  
11

-Hüsn-i Hat Sanatında Bedii (Estetik) Anlayış Merve Esra Erez 

-Hüsn-i Hat Sanatı hocanın taliminde gizlidir.Kıvamı çok yazmakla,devamı da İslam dini üzere bulunmakla olur.  Merve Esra Erez 

-Yazıya Hazırlanma Usulü Merve Esra Erez 

-Aşk Olmadan Meşk Olmaz Merve Esra Erez 

12  
13  
14  
15

-Hat Sanatı Eğitimi Feyzanur Düzen

-Mehmed Şevki Mektebi Feyzanur Düzen   

-Hüsn-i Hat Sanatı Terimleri  Nigar Lafçı

16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  

 

  ARALIK

1

- Yazıda üslup ,tavır ve şive Ayşe Günşar
2

-Yazıda Kompozisyon/Nevin Karaca, Saliha Dil 

-Yazıda Teşrifat/Nevin Karaca, Saliha Dil

-Yazıda Kürsü/Nevin Karaca, Saliha Dil

-Yazıda Terkip/Nevin Karaca, Saliha Dil 

-Besmele Nevin Karaca 

-Hattat Padişahlar Nevin Karaca 

-Hat sanatına Yön Veren Padişahlar  Nevin Karaca

-Hanım Hattatlar  Nevin Karaca 

3

Minyatür/Zeliha Gülşen

-Cismani Aletlerle Meydana Getirilen Ruhani Hendese Enes Beneke

-Tezhip Sanatkarlarının en fazla talep ettiği yazılar Enis Benek

-Deri Üstü Yazılar Ümran Benek

-Türbeler Ümran Benek

-Kazasker Mustafa İzzet Mektebi  Demet Cihangül  

4  
5

-Yazdığımız Yazı Nasıl Geleceğin Antikası Olur ? Zeynep Öncü 

-Hat Sanatıyla İlgili Deyimler  Zeynep Öncü 

6

 

7  
8  
9

-Esma-i Hüsna  Ahmet Aktekin 

-Camilerimiz  Ahmet Aktekin 

-Camilerde Hat Sanatı Ahmet Aktekin  

-Hüsn-i Hat Sanatı ve Mimari  Ahmet Aktekin 

-Süleymaniye Cami  Ahmet Aktekin 

-Ayasofya Cami  Ahmet Aktekin 

-Sultanahmet Cami  Ahmet Aktekin  

-Mehmed Esad Yesari   Tuğba Kıvılcım

-Mihrab Yazıları  Tuğba Kıvılcım

-Mimber Yazıları  Tuğba Kıvılcım

-Kubbe Yazıları  Tuğba Kıvılcım

-Cami Kuşak Yazıları Tuğba Kıvılcım 

10

-Cismani Aletlerle Meydana Getirilen Ruhani Hendese Enes Beneke

-Tezhip Sanatkarlarının en fazla talep ettiği yazılar Enis Benek

-Deri Üstü Yazılar Ümran Benek  

-Türbeler Ümran Benek 

11

-Kur'an-ı Kerim'de Kullanılan Yazı Çeşitleri  Merve Esra Erez 

-Kompozisyon Tasarlama Merve Esra Erez 

-Farklı Medeniyetlerde Hüsn-i Hat nasıl tezahür eder ? Merve Esra Erez

 -İcazet Yazısı Merve Esra Erez 

12 -Tasavvuf ve Hat Sanatı Özlem Seyran Aktaş 
13 -Mescid-i Nebevi  Demet Cihangül  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23 -Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mezar Taşları  Demet Cihangül 
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31