Edirnekari

 

Türk sanat tarihine önemli örnekler kazandıran Edirne 15, 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun siyasi ve sanat merkezidir. Serhat şehri veya geçit yeri olması bakımından daima istilalara uğraması, şehrin sosyal bünyesi kadar sanat hareketlerine de tesir eder. Bu değişimden kendine has yeni bir üslup ortaya çıkar. Kendi adıyla edirnekâri olarak isimlendirilir. Bu teknik daha sonra İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Erzurum başta olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde yaygın biçimde uygulanmıştır.

Genel anlamda edirnekâri, kalemişi tekniğinin içinde yer alan çoğunlukla ahşap üzerine boya ve altın ile tezyin edilen bir sanattır. Oyma, kakma ve boyama gibi tekniklerle uygulanır.