Kündekari

Ahşap tarih öncesi dönemlerden beri dayanıklılık ve doku özellikleri sebebiyle kullanım sürekliliği gösteren sıcak ve doğal bir malzemedir. 

Kündekari, yapı elemanının yüzeyinde çivi ve tutkal kullanmadan küçük ölçülü ve muntazam üçgen, kare, yıldız, beşgen gibi çok çeşitli geometrik şekilli ahşap parçalarının birbirine geçme sistemiyle uygulandığı süsleme sanatıdır. Uzun zaman dayanması, rutubetten etkilenmemesi için önem arz eden dolap, kapı, pencere kapakları, kürsü ve minber tablaları bu usulde yapılmıştır. En çok ceviz, elma ve armut gibi ağaçlar kullanılmıştır. Bir araya gelen her parça diğerini kavrar ve çarpılmaya mani olur. Kündekâri tekniğinde yapılan kanatlar düzlüklerini ve özelliklerini asırlar boyunca muhafaza eder ve bozulmaz.